ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ PISA
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ PISA

Εξαντλημένο

Ο PISA διεξάγει κάθε τρία χρόνια έναν διεθνή μαθηματικό διαγωνισμό για να αξιολογήσει, μεταξύ άλλων, το επίπεδο γνώσεων των μαθητών. Τα θέματα σε αυτό το διαγωνισμό, αν και απλά, είναι κάπως διαφορετικά από τα πιο θεωρητικού χαρακτήρα θέματα που συνήθως διδάσκουμε στα σχολεία της χώρας μας (…).

Το ανά χείρας βιβλίο συμπληρώνει το κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας σε μαθηματικά θέματα από την οπτική των εφαρμογών και της καθημερινότητας. Μέχρι τώρα η ελληνική βιβλιογραφία, δυστυχώς, δεν είχε ούτε ένα βιβλίο το οποίο να υιοθετούσε αυτή την υγιή πρακτική. Ευτυχώς τώρα προστίθεται ένα καλογραμμένο, χρήσιμο και διδακτικό εγχειρίδιο, το οποίο διαβάζεται ευχάριστα. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει σταθμό για την βελτίωση της αναιμικής μαθηματικής παιδείας στη χώρα μας.