Στόχος αυτού του συγγράμματος είναι η εξοικείωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών με τις Ολυμπιάδες των Μαθηματικών και ιδιαίτερα με τον διαγωνισμό SEEMOUS (South-Eastern European Mathematics Olympiad for University Students). Περιέχεται η στοιχειώδης θεωρία που απαιτείται για την υποδειγματική λύση αυτών των ασκήσεων. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην ύλη των μαθηματικών του πρώτου έτους, στην οποία αναφέρεται ο διαγωνισμός SEEMOUS.

Οι υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις αναφέρονται στα κεφάλαια διανυσματικών  χώρων, θεωρίας πινάκων και οριζουσών, θεωρίας πολυωνύμων, στοιχείων διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού και όχι μόνο, με εξειδικευμένα θεωρήματα. Οι συγγραφείς έχουν λάβει υπόψη τα θέματα στον διαγωνισμό SEEMOUS, καθώς και σε άλλους συναφείς διαγωνισμούς. Ένα σύγγραμμα χρήσιμο σε όλους τους φοιτητές του πρώτου έτους σπουδών που τους βοηθά να εμβαθύνουν στις μαθηματικές τους γνώσεις.