ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ Β'

Εξαντλημένο

Πρόλογος-Επανάληψη Μαθηματικών Γ ́ Λυκείου ΘΕΜΑ Β

Το Θέμα Β απευθύνεται στους μαθητές της Γ ́ Λυκείου που θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής.

Έχει στόχο στην εξοικείωση των μαθητών στο Θέμα Β με ασκήσεις που προσομοιάζουν με το Θέμα Β των πανελλαδικών εξετάσεων με κυμαινόμενη δυσκολία.

Ευχόμαστε η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για την επιτυχία των μαθητών.