Πρόλογος-Τράπεζα θεμάτων Ι.Ε.Π. Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου Προσανατολισμού και κόντρα μάθημα
Το βιβλίο αυτό περιέχει τις εκφωνήσεις των ασκήσεων της τράπεζας θεμάτων του Ι.Ε.Π. στα Μαθηματικά προσανατολισμού και Μαθηματικά της Γ΄ Λυκείου, όπως αυτές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. στις 31-8-2023.
Τα κεφάλαια είναι χωρισμένα σε διδακτικές ενότητες.