Το Φυσικομαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1837-1904).
- +
Τελική τιμή: 27,00€
Αρχική τιμή: 30,00€ Έκπτωση -10% (3,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,350 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

ISBN

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου αποτελεί το Φυσικό και το Μαθηματικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την ίδρυση του τελευταίου (1837) μέχρι τη συγκρότηση ανεξάρτητης Σχολής Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (1904). Εξετάζεται καταρχάς η θεσμική οργάνωση, η λειτουργία και η φυσιογνωμία των δύο τμημάτων κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς περιόδου. Η ανάπτυξη των σχετικών εδρών, το διδακτικό προσωπικό, η συγκρότηση του φοιτητικού σώματος, η οργάνωση των σπουδών, τα προγράμματα μαθημάτων και τα διδακτικά μέσα, η εισαγωγή καινοφανών θεσμών, όπως τα εργαστήρια, ταυτόχρονα με το ζήτημα της υλικής τους συγκρότησης, είναι μερικά από τα θέματα που πραγματεύεται η μελέτη αυτή. Ακολούθως στρέφεται στους επιστημονικούς κλάδους που εδραιώθηκαν και διδάχθηκαν στα δύο τμήματα, δηλαδή τις μαθηματικές επιστήμες (μαθηματικά, μηχανική, αστρονομία) και κυρίως τη φυσική, τη χημεία και τη φυσική ιστορία. Παρουσιάζονται οι διαδοχικές γενεές των καθηγητών, οι σπουδές και η επιστημονική τους συγκρότηση, το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και γενικότερο έργο τους, οι μετατοπίσεις και οι συνέχειες στη διδασκαλία τους, η σημαντική συμβολή τους στην εδραίωση νέων επιστημονικών πεδίων, πρακτικών και θεσμών, οι αντιλήψεις τους για τη σημασία και τον ρόλο των φυσικομαθηματικών επιστημών σε θέματα όπως η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η επίτευξη εθνικών στόχων και, τέλος, οι προσπάθειες και τα επιχειρήματά τους για τη θεσμική αυτονόμηση των φυσικομαθηματικών επιστημών στα τέλη του 19ου αιώνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 25
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
1. Το διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο 29
2. Οι σχολές του Πανεπιστημίου 41
3. Προσαρτήματα και Παραρτήματα 57
Ο Βοτανικός Κήπος 59
Το Φυσιογραφικό Μουσείο 63
Το Αστεροσκοπείο 68
4. Το διδακτικό προσωπικό 75
Ο αριθμός των εδρών 75
Οι καθηγητικές βαθμίδες 76
Έδρες και καθηγητές του Φυσικομαθηματικού Τμήματος 88
Ο ρόλος των υποτροφιών 98
Ο θεσμός της υφηγεσίας 101
5. Οι φοιτητές 125
Φοιτητές και ακροατές 125
Εξέλιξη και σύνθεση του φοιτητικού σώματος 129
Οι φοιτητές του Φυσικομαθηματικού Τμήματος 138
6. Η οργάνωση των σπουδών 149
Μαθήματα και εξετάσεις 149
Προγράμματα μαθημάτων και οδηγοί σπουδών 156
Συγγράμματα 161
Προβλήματα και προτάσεις 170
Τα μαθήματα του Φυσικομαθηματικού Τμήματος 183
7. Φροντιστήρια και εργαστήρια 189
Η εδραίωση των νέων θεσμών κατά τον 19ο αιώνα 189
Η φροντιστηριακή και εργαστηριακή διδασκαλία στο ελληνικό
πανεπιστήμιο 201
Το βοηθητικό προσωπικό 214
8. «Μέγαρα Επιστήμης» και «Παραπήγματα»: Οικοδομώντας
κτήρια για τις φυσικές επιστήμες 223
Τα παλάτια της επιστήμης 223
Το Χημείο της οδού Σόλωνος 233
Προσπάθειες για νέα κτήρια 258
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
1. Οι μαθηματικές επιστήμες 269
Ένα φιλόδοξο ξεκίνημα 270
Η σταδιακή αναβάθμιση της διδασκαλίας 277
Η στελέχωση του Μαθηματικού Τμήματος 284
Αστεροσκοπείο και αστρονομία 303
Συμπεράσματα 319
2. Η πειραματική φυσική 321
Μία έδρα με πολλούς μνηστήρες 325
Η μακρά καθηγεσία του Δημητρίου Στρούμπου 332
Τα εγχειρίδια φυσικής 348
Η συνάντηση δύο γενεών διδασκόντων 368
Το επιστημονικό έργο του Τιμολέοντα Αργυρόπουλου 378
Το εργαστήριο πειραματικής φυσικής 392
Νέα έδρα: Πειραματική, μαθηματική ή θεωρητική φυσική; 405
Συμπεράσματα 418
3. Η χημεία 421
Διδάσκοντας ιατρούς και φαρμακοποιούς 427
Ο Αναστάσιος Χρηστομάνος και η γενική χημεία 442
Οι επιστημονικές εργασίες στο Χημείο 460
Η φαρμακευτική χημεία 495
Οι υφηγητές 514
Το ζήτημα μιας νέας έδρας 532
Συμπεράσματα 539
4. Η φυσική ιστορία 541
Η πρώτη βραχύβια περίοδος 543
Ο Ηρακλής Μητσόπουλος και οι δύο Θεόδωροι της βοτανικής 551
Το Φυσιογραφικό Μουσείο και ο χωρισμός των συλλογών του 572
Ο Κωνσταντίνος Μητσόπουλος και οι επιστήμες της Γης 584
Οι νεότεροι διδάσκοντες 605
Συμπεράσματα 632
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η διεθνής εμπειρία 637
2. Η πορεία προς την αυτονόμηση 645
Αντιλήψεις, επιχειρήματα και ρητορική στα τέλη του 19ου αιώνα 650
Οι εξελίξεις 665
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 675
ΠΗΓΈΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 683
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 735
ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 737
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 739