ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
- +
Τελική τιμή: 24,00€
Αρχική τιμή: 30,00€ Έκπτωση -20% (6,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Μήνας έκδοσης

“Σκοπός του κειμένου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες θεμελίωσης της Μαθηματικής Στατιστικής.
Απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο σε Μαθηματικούς, Στατιστικούς και φυσικά σε όσους μελετούν γενικότερα θετικές επιστήμες.

Ως προς την ύλη, μας αφορά το ζήτημα της εκτιμητικής και καλύπτουμε τα εξής κεφάλαια: σημειακή εκτιμητική, εκτίμηση μέσω διαστημάτων εμπιστοσύνης και έλεγχοι υποθέσεων.

Ως προς τη δομή, το πρώτο μέρος αποτελείται από θεωρία και λυμένα παραδείγματα, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει,κατηγοριοποιημένο, μεγάλο πλήθος λυμένων ασκήσεων, πάνω στις έννοιες του πρώτου μέρους, πολλές από τις οποίες έχουν αποτελέσει θέματα εξετάσεων σε μαθηματικές και πολυτεχνικές σχολές.”

Εισαγωγή

Θεωρία

1 Εκθετική οικογένεια κατανομών
1.1 Μονοπαραμετρική εκθετική οικογένεια κατανομών
1.2 Πολυπαραμετρική εκθετική οικογένεια κατανομών

2 Σημειακή εκτιμητική
2.1 Γενικά
2.2 Ιδιότητες εκτιμητών
2.2.1 Αμεροληψία
2.2.2 Συνέπεια
2.2.3 Μέσο τετραγωνικό σφάλμα (ΜΤΣ)
2.2.4 Επάρκεια
2.2.5 Πληρότητα
2.2.6 Αμερόληπτοι εκτιμητές ελάχιστης διασποράς (ΑΕΕ∆)
2.2.7 Πληροφορία κατά Fisher
2.2.8 Ανισότητα Cramer – Rao και αποτελεσματικότητα
2.3 Μέθοδοι εύρεσης εκτιμητών
2.3.1 Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας (ΕΜΠ)
2.3.2 Εκτιμήτρια ροπών

3 ∆ιαστήματα εμπιστοσύνης
3.1 Ποσοστιαία σημεία
3.2 ∆ιαστήματα εμπιστοσύνης
3.3 Ασυμπτωτικά διαστήματα εμπιστοσύνης

4  ́Ελεγχοι στατιστικών υποθέσεων
4.1 Γενική θεωρία
4.2  ́Ελεγχοι υποθέσεων παραμέτρων κλασικών κατανομών
4.3  ́Ελεγχοι λόγου μέγιστων πιθανοφανειών

Ασκήσεις

5 Εκθετική οικογένεια κατανομών

6 Σημειακή εκτιμητική
6.1 Αμεροληψία, συνέπεια και ΜΤΣ
6.2 Επάρκεια
6.3 Πληρότητα
6.4 Αμερόληπτοι εκτιμητές ελάχιστης διασποράς (ΑΕΕ∆)
6.5 Πληροφορία κατά Fisher
6.6 Αποτελεσματικότητα
6.7 Εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας (ΕΜΠ)
6.8 Εκτιμήτριες με τη μέθοδο ροπών (ΕΜΡ)
6.9 Γενικά θέματα

7 ∆ιαστήματα εμπιστοσύνης
7.1 ∆ιαστήματα εμπιστοσύνης, γενικά
7.2 Ασυμπτωτικά διαστήματα εμπιστοσύνης
7.3 Αριθμητικές εφαρμογές

8  ́Ελεγχοι υποθέσεων
8.1  ́Ελεγχοι παραμέτρων κανονικής κατανομής
8.2  ́Ελεγχοι παραμέτρων κλασικών κατανομών
8.3  ́Ελεγχοι παραμέτρων ομοιόμορφης κατανομής
8.4  ́Ελεγχος ποσοστού
8.5 Λοιποί έλεγχοι
8.6 Αριθμητικές εφαρμογές

Πίνακες

Βιβλιογραφία

Εργογραφία