Τα Μαθηματικά της Γ ́ Γυμνασίου είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό μάθημα, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την πορεία του μαθητή στα χρόνια που θα ακολουθήσουν. Πιστεύουμε ότι το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να καλλιεργήσουν τη μαθηματική σκέψη δηλαδή, την πιο αποτελεσματική μορφή σκέψης που διαθέτει ο άνθρωπος.
Ευχαριστούμε θερμά τους εξαίρετους συναδέλφους Γιώργο Ασημακόπουλο,Αντώνη Γράμπα, Σταύρο Ιμβριώτη, Ανδρέα Καλλία, Γιάννη Κόκκινο, Θανάση Κοφίνα, Γιώργο Μενούνο, Δημήτρη Μπούφα, Σάκη Παπακωνσταντίνου, Γιώργο Παρίση, Αργύρη Ράμναλη και Βαλάντη Χάδο, για την ειδική επιμέλεια και τις εύστοχες παρατηρήσεις τους.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στη φοιτήτρια της Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. Ρίτα Κούρα-Μανώλη για τη γραμμική αναπαράσταση του τεχνολογικού θαύματος του μηχανισμού των Αντικυθήρων.
Πρόκειται για τον αρχαιότερο γνωστό πολύπλοκο μηχανισμό με γρανάζια που σήμερα αποκαλείται ως ο πρώτος γνωστός αναλογικός υπολογιστής. Τον μηχανισμό ανέσυραν από τη θάλασσα το 1900 Συμιακοί σφουγγαράδες σε βάθος περίπου 40 με 64 μέτρων ανοιχτά των Αντικυθήρων. Με βάση τη μορφή των ελληνικών επιγραφών που φέρει, χρονολογείται μεταξύ του 150 π.Χ. και του 100 π.Χ. Το επιστημονικό περιοδικό «Scientific American» χαρακτήρισε τον μηχανισμό των Αντικυθήρων ως «το παλαιότερο δείγμα επιστημονικής τεχνολογίας που διασώζεται μέχρι σήμερα και αλλάζει τελείως τις απόψεις μας για την αρχαία ελληνική τεχνολογία.»

Oι Πραγματικοί Αριθμοί και οι Πράξεις τους ………………………………………………….. 11
Δυνάμεις Πραγματικών Αριθμών …………………………………………………………………… 25
Τετραγωνική Ρίζα Πραγματικού Αριθμού ………………………………………………………. 40
Αλγεβρικές Παραστάσεις – Μονώνυμα ………………………………………………………….. 60
Πράξεις με Μονώνυμα …………………………………………………………………………………. 72
Πολυώνυμα-Πρόσθεση και Αφαίρεση Πολυωνύμων ………………………………………… 79
Πολλαπλασιασμός Πολυωνύμων …………………………………………………………………… 92
Αξιοσημείωτες Ταυτότητες …………………………………………………………………………… 100
Παραγοντοποίηση Αλγεβρικών Παραστάσεων ………………………………………………… 120
ΕΚΠ και ΜΚΔ Ακέραιων Αλγεβρικών Παραστάσεων ……………………………………… 139
Ρητές Αλγεβρικές Παραστάσεις …………………………………………………………………….. 142
Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση Ρητών Παραστάσεων ………………………………………….. 151
Πρόσθεση-Αφαίρεση Ρητών Παραστάσεων ……………………………………………………. 159
Διαγωνίσματα ……………………………………………………………………………………………… 169
Εξισώσεις-Ανισώσεις
Η εξίσωση αx + β = 0 ………………………………………………………………………………….. 177
Εξισώσεις Δευτέρου Βαθμού ………………………………………………………………………… 183
Επίλυση Εξισώσεων Δευτέρου Βαθμού με τη Βοήθεια Τύπου …………………………… 198
Προβλήματα Εξισώσεων Δευτέρου Βαθμού ……………………………………………………. 210
Ανισότητες-Ανισώσεις …………………………………………………………………………………. 219
Κλασματικές εξισώσεις ………………………………………………………………………………… 229
Διαγωνίσματα ……………………………………………………………………………………………… 254
Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων
Η Έννοια της Γραμμικής Εξίσωσης-Η Εξίσωση αx + βy = γ …………………………….. 259
Η Έννοια του Γραμμικού Συστήματος και η Γραφική Επίλυσή του ……………………. 276
Αλγεβρική Επίλυση Γραμμικού Συστήματος …………………………………………………… 285
Διαγωνίσματα ……………………………………………………………………………………………… 313
Συναρτήσεις
Η Συνάρτηση y = αx
2
με α ≠ 0 ………………………………………………………………………. 319

Η Συνάρτηση y = αx
2
+ βx + γ με α ≠ 0 …………………………………………………………. 330
Διαγώνισμα …………………………………………………………………………………………………. 340

8 Περιεχόμενα

Πιθανότητες
Σύνολα ……………………………………………………………………………………………………….. 343
Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα ……………………………………………………………………. 352
Η Έννοια της Πιθανότητας ……………………………………………………………………………. 360
Διαγώνισμα …………………………………………………………………………………………………. 370

Μέρος Β ́: Γεωμετρία-Τριγωνομετρία

Γεωμετρία
Ισότητα Τριγώνων ……………………………………………………………………………………….. 373
Λόγος Ευθύγραμμων Τμημάτων ……………………………………………………………………. 395
Θεώρημα Θαλή ……………………………………………………………………………………………. 407
Ομοιότητα …………………………………………………………………………………………………… 413
Λόγος Εμβαδών Ομοίων Σχημάτων ……………………………………………………………….. 430
Διαγωνίσματα ……………………………………………………………………………………………… 442
Τριγωνομετρία
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Γωνίας ω με 0° < ω < 180° ………………………………………. 451
Τριγωνομετρικοί Αριθμοί Παραπληρωματικών Γωνιών ……………………………………. 462
Σχέσεις μεταξύ Τριγωνομετρικών Αριθμών μιας Γωνίας ………………………………….. 474
Νόμος Ημιτόνων και Συνημιτόνων ………………………………………………………………… 487
Διαγωνίσματα ……………………………………………………………………………………………… 495
Θέματα για Επανάληψη …………………………………………………………………………. 497
Ανακεφαλαιωτικά Κριτήρια Αξιολόγησης ……………………………………………. 515
Απαντήσεις ……………………………………………………………………………………………… 533
Βιβλιογραφία ……………………………………………………………………………………………… 611
Απαντήσεις Ασκήσεων Σχολικού Βιβλίου ……………………………………………. 613