ΚΥΜΑΤΙΚΗ, ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
- +
Τελική τιμή: 34,13€
Αρχική τιμή: 48,76€ Έκπτωση -30% (14,63€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,500 kg
Είδος

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

ISBN

Εκδότης

Την πρώτη έκδοση αυτού του βιβλίου (1980) και μια διορθωμένη ανατύπωση (1989) έχουν αξιοποιήσει πολλές γενιές σπουδαστών, ιδιαίτερα του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
Η νέα αυτή έκδοση είναι κατά πολύ βελτιωμένη και επαυξημένη με 86% περισσότερα αναλυτικά λυμένα Παραδείγματα και μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για τους σπουδαστές Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Σχολών Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Τα λυμένα 328 Παραδείγματα αντιστοιχούν στο επίπεδο της Εισαγωγής στα μαθήματα της Κυματικής, της Κβαντομηχανικής και της Στατιστικής Φυσικής (με τα πιο απαιτητικά να υποδεικνύονται με έναν αστερίσκο) και έχουν οργανωθεί σε θεματικές ενότητες που ακολουθούν τη θεματική σειρά διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών.
Η νέα θεματική ενότητα “Τελεστές και εφαρμογές τους” περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές των τελεστών της Κβαντομηχανικής και ορισμένες χρησιμοποιούν τελεστές δημιουργίας και καταστροφής.
Όπως και στην πρώτη έκδοση, πολλά από τα λυμένα Παραδείγματα έχουν διδαχθεί στα αντίστοιχα μαθήματα, ή ήταν θέματα εξετάσεων ή προβλήματα για λύση στο σπίτι, που διδάχθηκαν στη συνέχεια στις φροντιστηριακές ασκήσεις των αντίστοιχων μαθημάτων από τους συγγραφείς των δύο εκδόσεων.
Στο τέλος των λυμένων Παραδειγμάτων κάθε μαθήματος υπάρχει και σημαντικός αριθμός Προβλημάτων για λύση. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με εκτενές Παράρτημα που περιλαμβάνει μαθηματικές σχέσεις, αποτελέσματα ολοκληρωμάτων, πίνακα φυσικών σταθερών και τυπολόγιο-εννοιολόγιο για υπενθύμιση των σχέσεων, των νόμων και κάποιων ορισμών.

Ι Κυματική
1 Παραδείγματα
Ταλαντώσεις
Οδεύοντα κύματα, Ανάκλαση, Διάθλαση
Συμβολή – Περίθλαση, Πόλωση
Ακτινοβολία
2 Προβλήματα
Ταλαντώσεις
Οδεύοντα κύματα, Ανάκλαση, Διάθλαση
Συμβολή – Περίθλαση, Πόλωση
Ακτινοβολία
II Κβαντομηχανική
3 Παραδείγματα
Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός
Αρχή αβεβαιότητας
Εξίσωση του Schrodinger
Σκέδαση σε μία διάσταση
Δέσμιες καταστάσεις
Ιδιότητες φωτονίων, ατόμων, και μορίων
Τελεστές και εφαρμογές τους
4 Προβλήματα
Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός
Αρχή αβεβαιότητας
Εξίσωση του Schrodinger
Σκέδαση σε μία διάσταση
Δέσμιες καταστάσεις
Ιδιότητες φωτονίων, ατόμων και μορίων
III Στατιστική Φυσική
5 Παραδείγματα
Στατιστική περιγραφή συστημάτων σωματιδίων
Κανονική κατανομή
Μικρόκοσμος και μακροσκοπικές μετρήσεις
Κανονική κατανομή και κλασική προσέγγιση
6 Προβλήματα
Στατιστική περιγραφή συστημάτων σωματιδίων
Κανονική κατανομή
Μικρόκοσμος και μακροσκοπικές μετρήσεις
Κανονική κατανομή και κλασική προσέγγιση
Διάφορα Προβλήματα
IV Παράρτημα
7 Παράρτημα
Χρήσιμες σχέσεις
Σειρές Taylor
Πίνακας αθροισμάτων ακολουθιών
Μετασχηματισμοί Lorentz
Σχέσεις στον Ηλεκτρομαγνητισμό
Πίνακας Φυσικών Σταθερών
Τυπολόγιο Κυματικής
Τυπολόγιο Κβαντομηχανικής
Τυπολόγιο Στατιστικής Φυσικής