ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εξαντλημένο

ΜΟΝΟΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΚΑΜΠΥΛΑΙ