ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ
Η ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
- +
Τελική τιμή: 11,97€
Αρχική τιμή: 13,30€ Έκπτωση -10% (1,33€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,250 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:
Από το 1847 έως το 1867 ο Μαρξ συνειδητοποίησε ότι η αλλαγή του καπιταλισμού, το μεγάλο έργο της νεολαίας του, προϋποθέτει την ορθή κατανόησή του. Κλειδί αυτής της μετάβασης είναι η αλλαγή στάσης του Μαρξ απέναντι στο. υπόσταση και η σημασία της αφηρημένης, τόσο ως μέρος της επιστημονικής μεθόδου όσο και ως μέρος της μεταφυσικής δομής της πραγματικότητας. Η αφηρημένη ως μέθοδος γνώσης μιας μη εμπειρικής (καλύτερης: μη λογικής) αλλά επεξηγηματικά αδιάλλακτης πραγματικότητας μεταμορφώθηκε από ένα επιστημολογικό εμπόδιο σε επιστημονικό εργαλείο. Αλλά το αποτέλεσμα αυτής της μεθοδολογικής αλλαγής είναι και μια οντολογική μετατόπιση: το προϊόν της αφηρημένης μεταμορφώνεται από μια φανταστική δημιουργία του νου σε ενεργό μέρος της πραγματικότητας. Η ίδια η αφηρημένη μεταμορφώνεται από μέθοδο κατασκευής σε μέθοδο ανακάλυψης.
Γύρω στο 1848, ο Μαρξ διαπίστωσε ότι η μέχρι τώρα φιλοσοφική αντι-μεταφυσική στάση και η δέσμευσή του στην ονομασία εμπόδιζαν την ανάλυση της εργασίας ως γενεσιουργού αιτίας της παραγωγής κεφαλαίου. Και έτσι εμποδίζει την κατανόηση της θεμελιώδους και καινοτόμου ιδέας ότι το κεφάλαιο δεν είναι πράγμα αλλά σχέση. Αυτά τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τη διπλή αποτυχία των επαναστάσεων του 1848, προκάλεσαν τον Μαρξ να επανασχεδιάσει τη σχέση μεταξύ της (επιστημονικής) κατανόησης του καπιταλισμού ως κοινωνικοοικονομικού σχηματισμού και της ανατροπής του. Το έργο με το οποίο ξεκινά η επαναληπτικοποίηση είναι το μικρό φυλλάδιο Μισθολογική Εργασία και Κεφάλαιο το 1849.
Ο Μαρξ ευνοεί την επιστημονική κατανόηση του καπιταλισμού πάνω από το φιλοσοφικό θεμέλιο της ανατροπής του: φαίνεται να στρέφεται στην επιστήμη και να εγκαταλείπει τη φιλοσοφία. Κι όμως, ο Μαρξ παρέμεινε φιλόσοφος, αν και στράφηκε στη φιλοσοφία της επιστήμης. Συνεπώς το Κεφάλαιο, και ειδικά το πρώτο του βιβλίο, είναι πρωτίστως ένα κείμενο φιλοσοφίας της επιστήμης και δευτερευόντως μια οικονομική πραγματεία. Το έργο του Μαρξ είναι φιλοσοφικό με την έννοια ότι επιδιώκει να δημιουργήσει το εννοιολογικό οπλοστάσιο για την επεξήγηση και την αποσαφήνιση των εννοιολογικών θεμελίων του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Η ενασχόληση του Μαρξ με τη μέθοδο πραγματοποιείται ακριβώς από τη φιλοσοφική άποψη της αναζήτησης τόσο της θεμελίωσης της μεθόδου στην πραγματικότητα όσο και του ξετυλίγματος των ιδιόμορφων χαρακτηριστικών της μεθόδου, προκειμένου αυτή να αποτελέσει τρόπο της αποκάλυψης αόρατου στους γυμνούς πτυχές της πραγματικότητας.
Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τον πρόλογο του μνημειώδους έργου του Capital, ο Μαρξ υπογραμμίζει: «Ούτε τα μικροσκόπια ούτε τα χημικά αντιδραστήρια βοηθούν στην ανάλυση των οικονομικών μορφών. Η δύναμη της αφηρημένης φύσης πρέπει να αντικαταστήσει και τα δύο. ” Η σύγκριση της αφηρημένης με το μικροσκόπιο δεν είναι τυχαία αλλά αποκαλύπτει πόσο σοβαρά παίρνει ο Μαρξ την αφηρημένη ως μέθοδο ανακάλυψης αόρατων δια γυμνού οφθαλμού οικονομικών μορφών. Αυτό που ανακαλύπτεται από την αφηρημένη, δηλαδή τις οικονομικές μορφές που είναι ανεπαίσθητες στις αισθήσεις, είναι τόσο πραγματικό όσο αυτό που ανακαλύπτετεται από το μικροσκόπιο, δηλαδή τα μόρια που είναι κρυμμένα στις αισθήσεις μας. Ακριβώς όπως το μικροσκόπιο αναδεικνύει τον ρεαλισμό του Μαρξ για τη δομή της ύλης, έτσι και η αφηρημένη αναδεικνύει τον μεταγενέστερο ρεαλισμό Μαρξ για τις αφηρημένες οντότητες
Ως εκ τούτου, ο φαινομενικά παράδοξος υπότιτλος Η Μεταφυσική της Μεθόδου πρέπει να ληφθεί κυριολεκτικά. Κατά τη μετάβαση, περίπου, από το αδημοσίευτο και μισοτελειωμένο χειρόγραφο του 1845, που ονομάστηκε Γερμανική Ιδεολογία, στο Κεφάλαιο, ο Μαρξ μετακινείται από μια αντιμεταφυσική στάση που κυριαρχεί ο νομιναλισμός σε μια ρεαλιστική στάση, σύμφωνα με την οποία ο η ταφυσική θεμελίωση της μεθόδου της αφηρημένης είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της ως ένα επιστημονικό εργαλείο για την ανακάλυψη, ή καλύτερα την αποκάλυψη, της πραγματικότητας πίσω από τα φαινόμενα.
Πρόλογος
Εισαγωγή
Η κεντρική ιδέα
Για τη μέθοδο
Δύο είδη αφαίρεσης
1. Υλισμός και επιστήμη στον Μαρξ
1.1 Εισαγωγή
1.2 Μια «μαζικού τύπου» ιστορία του γαλλικού υλισμού
1.3 Η αναζήτηση της μεθόδου
1.4 Η ανθρώπινη δραστηριότητα ως αντικειμενική δραστηριότητα
1.5 Ο υλισμός ως νατουραλισμός
2. Αξία και αφαίρεση στο Κεφάλαιο
2.1 Εισαγωγή
2.2 Αφαίρεση και αφαίρεση στον Μαρξ
2.3 Η αρχή της αφαίρεσης του Μαρξ για την αξία
2.4 Η φιλοσοφική σημασία των αρχών της αφαίρεσης
2.5 Η αποκωδικοποίηση του ιερογλυφικού της αξίας
3. Γιατί o Μαρξ εγκατέλειψε τον νομιναλισμό;
3.1 Εισαγωγή
3.2 Από το 1844 στο 1867
3.3 Νομιναλισμός
3.4 Οι αφαιρέσεις ως επιστημολογικό εμπόδιο
3.5 Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο
3.6 Αν το κεφάλαιο είναι σχέση, ποια είναι τα σχετιζόμενα;
3.7 Η εγκατάλειψη του νομιναλισμού
Σημείωση σχετικά με τη βιβλιογραφία
Αναφορές
Ευρετήριο