ΘΑΥΜΑΖΕΙΝ – ΑΠΟΡΕΙΝ – ΦΙΛΟΣΟΦΕΙΝ
Ἡ ἀρχὴ τῆς φιλοσοφίας καὶ ἡ φιλοσοφία ὡς ἀρχὴ στὴν κλασικὴ ἐποχὴ
- +
Τελική τιμή: 14,00€
Αρχική τιμή: 20,00€ Έκπτωση -30% (6,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,580 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Γλωσσική επιμέλεια

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

Ἡ φιλοσοφία ἀποτελεῖ, καὶ ὡς λέξη καὶ ὡς δραστηριότητα, ἕνα κληροδότημα τῶν Ἑλλήνων. Τὸ εἶναι της ἔχει ἀνεξίτηλα σφραγιστεῖ ἀπὸ τὸ παρελθόν της. Πῶς ὅμως ξεκινᾶ ἡ φιλοσοφικὴ σκέψη; Τί τὴν κινητοποιεῖ; Ποιά ψυχικὴ προδιάθεση καὶ ποιός θυμικὸς τόνος τὴν εὐνοοῦν; Σὲ τί διαφέρει ἡ φιλοσοφία ἀπὸ ἄλλες μορφὲς ἔρευνας καὶ σκέψης καταγεγραμμένης σὲ πεζὸ λόγο, ὅπως εἶναι ἡ ρητορεία, ἡ ἱστοριογραφία καὶ ἡ ἰατρική; Καὶ ἐν τέλει: τί εἶναι φιλοσοφία;

Στὶς λιγοστὲς ἀπαντήσεις ποὺ διαθέτουμε ἀπὸ τὴν κλασικὴ ἐποχή, μία ἀναντίρρητα δεσπόζει· εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη: ἀρχὴ τοῦ φιλοσοφεῖν εἶναι τὸ θαυμάζειν. Ἡ ἄποψη αὐτὴ εἶχε μεγάλη ἀπήχηση στὴν ἱστορία τῆς δυτικῆς σκέψης καὶ δέχτηκε πολλὲς διαδοχικὲς ἑρμηνεῖες. Πῶς, ὅμως, θὰ πρέπει νὰ κατανοήσουμε τὸ φιλοσοφικὸ θαυμάζειν καὶ τὴ συνάφειά του μὲ τὸ ἀπορεῖν κατὰ τὴ στιγμὴ τῆς πρώτης σύλληψής τους στὰ συμφραζόμενα τῶν πλατωνικῶν διαλόγων καὶ τῶν ἀριστοτελικῶν πραγματειῶν, ἰδίως ἂν ἀναλογιστοῦμε ὅτι οἱ ἔννοιες αὐτὲς εἶχαν μιὰ μακρὰ προ-φιλοσοφικὴ ἱστορία σὲ ποιητὲς καὶ πεζογράφους, ὅπως ὁ Ὅμηρος καὶ ὁ Ἡσίοδος, ὁ Ἡρόδοτος καὶ οἱ συντάκτες τῶν κειμένων τῆς Ἱπποκρατικῆς Συλλογῆς;

Μελετώντας τὴ σχέση τοῦ θαυμάζειν καὶ τοῦ ἀπορεῖν μὲ τὸ φιλοσοφεῖν στὰ κείμενα τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ἱστορικὴ περίοδο κατὰ τὴν ὁποία ἡ φιλοσοφία ἀπέκτησε, ἅπαξ καὶ διὰ παντός, αὐτοσυνειδησία ὡς αὐτόνομη θεωρητικὴ δραστηριότητα τοῦ ἐλεύθερου νοῦ πέρα καὶ πάνω ἀπὸ τυχὸν πρακτικὲς συνέπειες καὶ χρησιμότητα τεχνικῶν ἐφαρμογῶν. Μιὰ περιδιάβαση σὲ αὐτὸ τὸ πολύφωνο τοπίο πνευματικῆς διαμάχης ἀποτελοῦν τὰ εἴκοσι ἕνα κεφάλαια τῆς παρούσας μελέτης.

Πρόλογος 
Πίνακας συντομογραφιῶν
Ἐκδόσεις ἀρχαίων συγγραφέων

1. Λὺγξ ἐπιπεπτωκυῖα • Εἴσοδος

2. Μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος • Ἡ ἀρχὴ

3. Σκοτοδινιῶ • Ἰλιγγιώδης στοχασμὸς

4. Ψυχῆς περιαγωγὴ • Ἡ ἀμετάβατη ἔξοδος

5. Πάνυ μὲν οὖν • Συνομιλίες μὲ διαφόρους

6. Ἀτοπώτατός εἰμι • Ἡ ξενικότητα τοῦ φιλοσόφου

7. Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν • Ἡ ἀρχὴ τῆς περιέργειας

8. Παραπλήσιον πέπονθε τοῖς δεδεμένοις • Ἀπορίας ἀνάλυσις

9. Καὶ τὸ θαυμάζειν ἡδὺ • Ἡ χαρὰ τῆς ἔρευνας

10. Ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστὰ • Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀρχῆς τῆς περιέργειας

11. Ἔνεστί τι θαυμαστὸν • Πέρα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς περιέργειας

12. Σχεδὸν ἄν τι ἅπτοιτο τοῦ τέλους • Τὸ θαυμάζειν ὡς τέλος

13. Μύθων τε ῥητῆρ’ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων • Ἡ παραδοσιακὴ παιδεία σὲ φιλοσοφικὸ ἔνδυμα

14. Ἐντεῦθεν ἄν τις καταφρονήσειεν τοῦ γράφειν • Προφορικὸς αὐτοσχεδιασμὸς κατὰ γραπτοῦ κειμένου

15. Πάντως δὲ φιλοσοφητέον • Ἡ ἀντιπαράθεση τῶν φιλοσοφιῶν

16. Πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν • Φιλοσοφικῆς ἀτοπίας συνέχεια

17. Τὸ ταραχῶδες ἐν τῷ βίῳ καταπαῦσαι • Ὁ πόνος τοῦ ἀνθρώπου

18. Οὐδὲν ἄπορον • Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ γιατροῦ

19. Τείνει δὲ αὐτέοισιν ὁ λόγος ἐς φιλοσοφίην • Ὁ φαντασιόπληκτος φιλόσοφος

20. Οἱ φιλοσοφωτέρως τὴν τέχνην μετιόντες • Ὁ ἐμβριθὴς γιατρὸς

21. Σοφίη ἄθαμβος; • Ἔξοδος: Ἡ φιλοσοφία ὡς ἀέναη ἀρχὴ

Εὐχαριστίες 
Βιβλιογραφία 
Εὑρετήριο