Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΑΡΧΩΝ» το τεύχος “ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ” για τη μελέτη της φυσικής Γ’ Λυκείου της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών.
Το βιβλίο περιέχει αναλυτική θεωρία (σύμφωνα με τη θεωρία του σχολικού βιβλίου), βασικές ασκήσεις υποδειγματικά λυμένες, ερωτήσεις κλειστού τύπου (θέμα Α Πανελλαδικών εξετάσεων), ερωτήσεις ανοικτού τύπου (θέμα Β Πανελλαδικών εξετάσεων) και ασκήσεις και προβλήματα προς λύση. Περιέχει επαναληπτικές ασκήσεις στα πρότυπα των ασκήσεων και των προβλημάτων του Γ και Δ θέματος των Πανελλαδικών εξετάσεων.
Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού τύπου και οι αναλυτικές λύσεις των ερωτήσεων ανοικτού τύπου και των ασκήσεων και προβλημάτων.