ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
- +
Τελική τιμή: 30,53€
Αρχική τιμή: 38,16€ Έκπτωση -20% (7,63€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι η παροχή ενός πλήρους βοηθήματος στους φοιτητές και πτυχιούχους Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών και Περιβαλλοντικών Σχολών σχετικά με θέματα Μετεωρολογικών Εφαρμογών. Το βιβλίο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να προσφέρει τις βασικές γνώσεις των εννοιών της επιστήμης της Μετεωρολογίας με παραδείγματα, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση αυτών. Οι έννοιες αυτές θεωρούνται απαραίτητες για τους επαγγελματίες Γεωτεχνικούς, Μηχανικούς και Επιστήμονες που ασχολούνται με οποιονδήποτε τομέα των φυσικών επιστημών, που συνδέεται με τη Μετεωρολογία, την Υδρολογία και τους Υδατικούς Πόρους. Πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό θα συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση των φοιτητών που διδάσκονται Μετεωρολογία και θα βοηθήσει τους τεχνικούς και άλλους επιστήμονες για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σε θέματα μετεωρολογικών εφαρμογών.

1 Εισαγωγή

 1. Γενικά
 2. Δομή και Φυσικές Ιδιότητες της Ατμόσφαιρας
 3. Το Νερό και ο Υδρολογικός Κύκλος
 4. Το Κλίμα και η Αέναη Αλλαγή του

2 Θερμοδυναμική της Ατμόσφαιρας

 1. Ο Νόμος των αερίων
 2. Υδροστατική εξίσωση και εφαρμογές της
 3. Μονάδες μέτρησης στη Μετεωρολογία
 4. 1ος Νόμος Θερμοδυναμικής
 5. Αδιαβατική διαδικασία
 6. Φαινόμενο Φεν (Fohn)
 7. Αστάθεια
 8. Υγρομετρικές παράμετροι
 9. Μέθοδοι και όργανα μέτρησης της υγρασίας

3 Θερμοκρασία

 1. Θερμοκρασία Αέρα
 2. Θερμοκρασία Εδάφους
 3. Θερμοκρασία Υδάτων

4 Εξάτμιση και Διαπνοή

 1. Γενικά
 2. Φυσικό Υπόβαθρο Εξάτμισης
 3. Εξάτμιση
 4. Διαπνοή
 5. Εξατμισοδιαπνοή
 6. Μέθοδοι Προσδιορισμού της Πραγματικής Εξατμισοδιαπνοής
 7. Παρατηρήσεις στην Προσομοίωση της Εξατμισοδιαπνοής

5 Βαρομετρική Πίεση

 1. Γενικά
 2. Μεταβολές της Ατμοσφαιρικής Πίεσης
 3. Βαροβαθμίδα – Ισοβαρείς Καμπύλες και Μορφές της
 4. Υδραργυρικά Βαρόμετρα
 5. Μεταλλικά ή Ανεροϊδή Βαρόμετρα – Βαρογράφοι

6 Ηλιακή Ακτινοβολία και Φωτισμός

 1. Γενικά
 2. Νόμοι της Ακτινοβολίας
 3. Ηλιακή Ακτινοβολία
 4. Περιγραφή Οργάνων Μέτρησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας

7 Ανεμος

 1. Εισαγωγή
 2. Ημερήσιοι Ανεμοι
 3. Χαρακτηριστικοί Ανεμοι στη Μεσόγειο

8 Κατακρημνίσματα

 1. Γενικά
 2. Σχηματισμός των Ατμοσφαιρικών Κατακρημνισμάτων
 3. Μορφές Κατακρημνισμάτων
 4. Μηχανισμοί Ψύξης και Τύποι Κατακρημνισμάτων
 5. Μέτρηση Κατακρημνισμάτων
 6. Εγκατάσταση Δικτύων Σημειακών Μετρήσεων
 7. Έλεγχος Ομοιογένειας και Ανάλυση Διπλών Αθροιστικών Καμπυλών
 8. Συμπλήρωση Βροχομετρικών Παρατηρήσεων – Αναγωγή σε Διαφορετικό Υψόμετρο
 9. Επιφανειακή Ολοκλήρωση Σημειακών Βροχοπτώσεων

9 Ξηρασία

 1. Γενικά
 2. Ορισμός της Ξηρασίας
 3. Χαρακτηριστικά της Ξηρασίας
 4. Αίτια της Ξηρασίας
 5. Δείκτες Ξηρασίας

10 Κλιματική Ταξινόμηση

 1. Γενική Περιγραφή Κλίματος Ελλάδας
 2. Κλιματικές Ταξινομήσεις
 3. Κλιματικοί δείκτες

11 Δίκτυο Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών

 1. Εισαγωγή
 2. Λειτουργικές Απαιτήσεις του Συστήματος
 3. Ο Σταθμός Διαχείρισης Δικτύου των ΑΜΣ
 4. Τεχνικές Απαιτήσεις κάθε Υποσυστήματος
 5. Κεντρική Μονάδα Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών (ΚΜ – AMΣ)
 6. Σχεδίαση του Σταθμού Διαχείρισης Δικτύου (ΣΔΔ) του Συστήματος των ΑΜΣ
 7. Αισθητήρες
 8. Ιστός
 9. Σχετική Διάταξη Τμημάτων των Αυτόματων Μετεωρολογικών Σταθμών
 10. Εργασίες Υποδομής

12 Μετεωρολογικό Ραντάρ και Εφαρμογές

 1. Γενικά περί Ραντάρ
 2. Βασική Θεωρία του Μετεωρολογικού Ραντάρ
 3. Περιγραφή του WSR-74 S-Band Μετεωρολογικού Ραντάρ
 4. Δίκτυο Μετεωρολογικών Ραντάρ στην Ελλάδα
 5. Συνοπτική Επισκόπηση Χρήσης του Μετεωρολογικού Ραντάρ στην Υδρολογία
 6. Σφάλματα στις Μετρήσεις του Μετεωρολογικού Ραντάρ
 7. Προβλήματα Προερχόμενα από τα Χαρακτηριστικά και τη Θέση του Ραντάρ
 8. Προβλήματα Προερχόμενα από τα Χαρακτηριστικά των Καταιγίδων

13 Στατιστική Μετεωρολογία

 1. Γενικά
 2. Βασικές Έννοιες Θεωρίας Πιθανοτήτων
 3. Αναμενόμενες Τιμές και Παράμετροι Κατανομών
 4. Κατανομές
 5. Διακριτές Κατανομές
 6. Συνεχείς Κατανομές
 7. Κατανομές Ακροτάτων
 8. Έλεγχος Καταλληλότητας των Κατανομών
 9. Ανάλυση Συχνότητας
 10. Πλημμύρα Σχεδιασμού
 11. Όμβριες Καμπύλες

Παράρτημα: Μονάδες Μέτρησης και Φυσικές Σταθερές

 • Μονάδες Μέτρησης
 • Φυσικές Σταθερές