Το βιβλίο απευθύνεται στους συναδέλφους μαθηματικούς, σε φοιτητές θετικών σχολών και σε μαθητές Λυκείου.
Είναι γραμμένο απλά, με πλήθος παραδειγμάτων ώστε να είναι κατανοητό και από μαθητές.
Για πρώτη φορά παγκοσμίως χρησιμοποιείται τύπος υπολογισμού n-οστής ρίζας.
Σύμφωνα με τον τύπο και τις οδηγίες βρίσκεται η n-οστή ρίζα οποιοσδήποτε θετικού αριθμού δηλ. 3η, 5η, 7η, 11η, 20ή κλπ φυσικών και δεκαδικών, με οποιαδήποτε προσέγγιση.
Υπολογίζεται επίσης η n-οστή ρίζα και των μιγαδικών, διότι ο υπολογισμός τους έγκειται ως γνωστόν στον υπολογισμό n-οστής ρίζας του μέτρου τους. Φυσικά υπολογίζεται η n-οστή ρίζα και των αρνητικών διότι γράφονται ως μιγαδικοί με ReZ=0.