ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ R
ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
- +
Τελική τιμή: 49,61€
Αρχική τιμή: 55,12€ Έκπτωση -10% (5,51€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,540 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Επιστημονική επιμέλεια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έτος έκδοσης

ISBN

Μετάφραση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο Βιοστατιστική με την R αποτελεί μια εισαγωγή στη μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων από το ευρύ πεδίο της βιολογικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της φύσης και της παρακολούθησης των παγκόσμιων αλλαγών. Το βιβλίο επικεντρώνεται σε παραδοσιακές στατιστικές προσεγγίσεις, εστιάζοντας σε αυτές που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα στις ερευνητικές εργασίες. Οι συγγραφείς καλύπτουν τους ελέγχους t, την ANOVA και τα μοντέλα παλινδρόμησης, αλλά και τις προηγμένες μεθόδους των γενικευμένων γραμμικών μοντέλων και των δέντρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Τα κεφάλαια ξεκινούν συνήθως με διάφορα χρήσιμα ενδεικτικά παραδείγματα, περιγράφοντας τη δομή αντιπροσωπευτικών συνόλων δεδομένων και διατυπώνοντας ερευνητικά ερωτήματα. Όλα τα κεφάλαια συμπληρώνονται με παραδείγματα συνόλων δεδομένων που εξηγούνται διεξοδικά, με βήμα προς βήμα παρουσίαση του κώδικα στην R που δείχνει τις αναλυτικές διαδικασίες, και με ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Οι συγγραφείς παρέχουν, επίσης, παραδείγματα για την κατάλληλη περιγραφή των στατιστικών διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων σε ερευνητικές εργασίες.

1. Βασικοί στατιστικοί όροι, στατιστική δειγμάτων

2. Έλεγχος Υποθέσεων, Έλεγχος καλής προσαρμογής

3. Πίνακες συνάφειας

4. Κανονική κατανομή

5. Κατανομή tstudent 

6. Σύγκριση δύο δειγμάτων

7. Μη παραμετρικές μέθοδοι για δύο δείγματα

8. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με έναν παράγοντα και έλεγχος Kruskal–Wallis

9. Ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με δύο παράγοντες

10. Μετασχηματισμοί δεδομένων για την ανάλυση διακύμανσης

11. Ιεραρχική ANOVA, split-plot ANOVA, Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις

12. Απλή γραμμική παλινδρόμηση: Εξάρτηση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών

13. Συσχέτιση: Σχέση μεταξύ δύο ποσοτικών μεταβλητών

14. Πολλαπλή παλινδρόμηση και γενικά γραμμικά μοντέλα

15. Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα

16. Μοντέλα παλινδρόμησης για μη- γραμμικές σχέσεις

17. Μοντέλα δομικών εξισώσεων

18. Διακριτές κατανομές και χωρικά σημειακά πρότυπα

19. Ανάλυσης επιβίωσης

20. Δένδρα Ταξινόμησης και Παλινδρόμησης

21. Ταξινόμηση

22. Ταξιθέτηση

Παράρτημα A Πρώτα βήματα με το  λογισμικό R

Παράρτημα Β Απόδοση όρων

Ευρετήριο