ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΠΑΝ
- +
Τελική τιμή: 12,72€
Αρχική τιμή: 15,90€ Έκπτωση -20% (3,18€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,300 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

I ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
1. Η Δημιουργία 3
1.1 Ο δυσδιάστατος Ευκλείδειος χώρος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Ολογραφική αρχή και ολογράμματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Δομικές μονάδες του δυσδιάστατου Ευκλείδειου χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.3 Χαρακτηριστικά του δυσδιάστατου Ευκλείδειου χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.4 Διαδικασία δόμησης του δυσδιάστατου Ευκλείδειου χώρου . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Κανόνες δόμησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.2.1 Κανόνες δόμησης των μπαλωμάτων Planck και των γεωμετρικών δομών εντός αυτών 11
1.2.2 Συσχέτιση των νόμων και των αρχών του τρισδιάστατου χώρου με τις ιδιότητες του δυσδιάστατου
χώρου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3 Θεωρίες της Φυσικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.1 Κλασσική Μηχανική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3.2 Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.3 Ειδική Σχετικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.3.4 Κβαντική Μηχανική . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.3.5 Γενική Σχετικότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4 Φυσικές οντότητες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5 Η Θερμοκρασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2. Η Εποχή Κυριαρχίας της Ακτινοβολίας 37
2.1 Μεγάλη έκρηξη ή Μεγάλο άπλωμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.1 Ερωτήσεις και απαντήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.1.2 Πληθωρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2 Στοιχειώδη γεωμετρικά αντικείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. Η Εποχή Κυριαρχίας της ύλης 45
3.1 Ανασυνδυασμός, Αποσύζευξη φωτονίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.2 Σκοτεινές εποχές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3 Συζήτηση για την εξέλιξη της ύλης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.4 Εξέλιξη των άστρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.4.1 Η γέννηση των άστρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.4.2 Αστέρες στη Κύρια Ακολουθία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.4.3 Ερυθροί γίγαντες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.4.4 Υπολείμματα των Ερυθρών γιγάντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.5 Δημιουργία των πρώιμων γαλαξιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.6 Επανα-ιονισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.7 Εξέλιξη των γαλαξιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. Η Εποχή της Σκοτεινής Ενέργειας 71
4.1 Ποσοστά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
II ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 77
5. Κλασσική Μηχανική 79
5.1 Κωνικές τομές σε κυκλικό κώνο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5.2 Ο μοναδιαίος κύκλος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
5.3 Κατασκευή κωνικών τομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.4 Εξισώσεις και ποσότητες των κωνικών τομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.5 Γενική κατασκευή των κωνικών τομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5.6 Θεμελίωση της Κλασσικής Μηχανικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
6. Ηλεκτρομαγνητισμός-Ειδική Σχετικότητα 105
6.1 Γραμμικοποίηση των κωνικών τομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.2 Παραγωγή της κυματικής εξίσωσης στον 3D χώρο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
6.3 Θεμελίωση της Ειδικής Σχετικότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
7. Κβαντική Μηχανική 117
7.1 Θεμελίωση της Κβαντικής Μηχανικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
7.2 Εξισώσεις Klein-Gordon και Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
7.3 Θέματα Κβαντικής Μηχανικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.3.1 Μαγνητική ροπή του ηλεκτρονίου κατά Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
7.3.2 Αριθμητική τιμή της σταθεράς λεπτής υφής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
7.3.3 Το παράδοξο EPR-Κβαντική διεμπλοκή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
8. Θεμελίωση της Γενικής Σχετικότητας 141
8.1 Ορισμός της διαφορικής πολλαπλότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
8.2 Ορισμός της μάζας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
8.3 Οι γενικές εξισώσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
9. Γεωμετρικά αντικείμενα-ολογράμματα 151
9.1 Φωτόνια-Γλουόνια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
9.2 Νετρίνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
9.3 Ηλεκτρόνια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
9.4 Κουάρκς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
9.5 Δημιουργία σύνθετων δομών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
9.5.1 Δημιουργία μεσονίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
9.5.2 Δημιουργία αδρονίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
9.5.3 Δημιουργία των πρώτων πυρήνων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
9.5.4 Δημιουργία των ατόμων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
10. Ορισμός της θερμοκρασίας 165
10.1 Παράδειγμα εύρεσης των δυνατών καταστάσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
11. Θέματα Κοσμολογίας 171
11.1 Το όριο Chandrasekhar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11.2 Το όριο Tolman-Oppenheimer-Volkoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
11.3 Η μετρική Friedmann-Robertson-Walker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
11.4 Η κοσμολογική ερυθρά μετατόπιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
11.5 Η εξίσωση Friedmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
11.6 Γιατί ο ουρανός τη νύχτα είναι σκοτεινός; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
11.7 ΄Οριο Ρος (Roche limit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
12.Το Γεωμετρικό Μοντέλο 183
13. Επίλογος 189
Βιβλιογραφία 196
Ευρετήριο όρων 199