Τι είναι ο Χρόνος;
Ο Άγιος Αυγουστίνος είχε πει ότι γνωρίζει την απάντηση αρκεί να μην του τεθεί η ερώτηση. Ωστόσο, μόλις προσπαθούσε να εξηγήσει τι είναι ο χρόνος δεν γνώριζε πλέον την απάντηση. Μέρος του προβλήματος είναι η περίπλοκη φύση της ερώτησης. Κάθε άτομο προσεγγίζει την ερώτηση “Τι είναι χρόνος;” από διαφορετική οπτική. Έτσι, οδηγούμαστε στο να αναρωτιόμαστε κατά πόσο ο χρόνος είναι γραμμικός ή κυκλικός, κατά πόσο έχει τέλος, εάν είναι δυνατόν το ταξίδι στο χρόνο, πώς εμφανίζεται η εμπειρία της ροής του χρόνου, πώς ρυθμίζονται τα δικά μας εσωτερικά ρολόγια και πώς η γλώσσα μας συλλαμβάνει τη χρονικότητα της ύπαρξής μας.
Σε αυτή τη συλλογή, εννιά διαπρεπείς ερευνητές εξετάζουν πώς η έρευνα στους αντίστοιχούς της τομείς προσκρούει στις ερωτήσεις σχετικά με την έννοια του χρόνου. Αυτοί οι τομείς περικλείουν όλο το φάσμα από τις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες μέχρι τις φυσικές επιστήμες, αντικατοπτρίζοντας την αληθινή διεπιστημονική φύση του αντικειμένου.

Εισαγωγή – KATINKA RIDDERBOS
Χρόνος και σύγχρονη φυσική – CHRISTOPHER J. ISHAM και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ν. ΣΑΒΒΙΔΟΥ
Κυκλικός και γραμμικός χρόνος στην αρχαία Ινδία – ROMILA THAPAR
Ταξίδι στο χρόνο – D. H. MELLOR
Η γενετική του χρόνου – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Ο συγχρονισμός της δράσης – ALAN WING
Μιλώντας για το χρόνο – DAVID CRYSTAL
Ο χρόνος του παραμυθιού και τα μελλούμενά του – GILLIAN BEER
Χρόνος και θρησκεία – J. R. LUCAS
Συμμετέχοντες
Ευχαριστίες
Ευρετήριο
Το τμήμα πινάκων είναι μεταξύ σελ. 36 και σελ.