ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
- +
Τελική τιμή: 18,50€
Αρχική τιμή: 26,50€ Έκπτωση -30% (8,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,500 kg
Είδος

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους φοιτητές των θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται με τη διδασκαλία, την έρευνα και το σχεδιασμό φυσικοχημικών διεργασιών. Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία τον παρόντος βιβλίου είναι ότι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να μην αποτελεί απλώς ένα εύχρηστο έργο αναφοράς από το οποίο ο αναγνώστης μπορεί να αντλεί συγκεκριμένες αριθμητικές πληροφορίες, αλλά και πολύτιμο βοήθημα για τη μελέτη θεμάτων που σχετίζονται με τον ορισμό, τις διαστάσεις, την ακριβή φυσική σημασία και την πρόβλεψη των θερμοφυσικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών και τον ευχερή χειρισμό των συστημάτων μονάδων.

Το βιβλίο αποτελείται από 2 κύρια Μέρη και το Παράρτημα. Στο 1ο Μέρος εξετάζονται οι πιο συνήθεις θερμοφυσικές ιδιότητες μεγάλου αριθμού καθαρών ουσιών, κατανεμημένες σε δέκα επιμέρους θεματικές ενότητες. Στο 2ο Μέρος γίνεται ανασκόπηση των επικρατέστερων συστήματος μονάδων και παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων οι εξισώσεις ορισμού, οι διαστάσεις και οι μονάδες μέτρησης πολλών φυσικών μεγεθών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη δομή του βιβλίου, στην επιλογή υποδειγματικών εφαρμογών, στη χρήση κατατοπιστικών πληροφοριακών πινάκων και διαγραμμάτων και στην όλη οργάνωση των αριθμητικών πληροφοριών των ιδιοτήτων και των συντελεστών μετατροπής μονάδων.