ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
- +
Τελική τιμή: 11,80€
Αρχική τιμή: 16,90€ Έκπτωση -30% (5,10€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Έκδοση

Μήνας έκδοσης

Είναι γνωστό ότι με τον όρο “Πραγματική Ανάλυση” δεν εννοούμε πλέον την περιοχή των μαθηματικών που έχει ως αντικείμενο τη θεωρία των συναρτήσεων μιας ή πολλών μεταβλητών αλλά διάφορα εδάφια (ως επί το πλείστον αφηρημένα) της Μαθηματικής Ανάλυσης. Η “Πραγματική Ανάλυση” ή “Αφηρημένη Ανάλυση” ή ακόμα και “Μοντέρνα Ανάλυση”, που διδάσκεται σ’ όλα τα μαθηματικά τμήματα των Πανεπιστημίων είτε ως υποχρεωτικό, είτε ως μάθημα επιλογής, αποτελεί ένα μάθημα αυστηρά θεμελιωμένης μαθηματικής ανάλυσης που δίνει γενικεύσεις γνωστών εννοιών πολλές από τις οποίες συνετέλεσαν στην αλματώδη ανάπτυξη αυτού του τομέα των μαθηματικών. Η “Πραγματική Ανάλυση” δεν περικλείει ένα απόλυτα καθορισμένο περιεχόμενο με αποτέλεσμα στη σχετική βιβλιογραφία να παρατηρείται μια ποικιλία εννοιών.
Σκοττός του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές των μαθηματικών τμημάτων, αφενός να κατανοήσουν τις βασικές και κεντρικές έννοιες του εν λόγω μαθήματος (μετρικούς χώρους, συμπάγεια, ειδικά σύνολα, μετρήσιμες συναρτήσεις, μέτρα, ολοκλήρωμα Lebesgue κ.τ.λ. κ.τ.λ.) και αφετέρου να αποκτήσουν μια εμπειρία στην επίλυση των σχετικών ασκήσεων.
Το βιβλίο περιέχει τους βασικούς ορισμούς και τα βασικά θεωρήματα που αποτελούν τον κορμό της Πραγματικής Ανάλυσης και (το σπουδαιότερο) πέντε ομάδες θεμάτων. Τα θέματα της κάθε ομάδας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναφών με την αντίστοιχη επικεφαλίδα εννοιών. Ένα μέρος των θεμάτων αυτών έχει κατασκευασθεί από το συγγραφέα του βιβλίου, αρκετά θέματα έχουν επιλεγεί από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ενώ περιέχονται και θέματα που δόθηκαν σε προπτυχιακές και κατατακτήριες εξετάσεις μαθηματικών τμημάτων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων.
Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω την κόρη μου μαθηματικό Ρούλα Σπανδάγου για τη μεγάλη βοήθειά της στην κατασκευή ή διασκευή πολλών ασκήσεων, στη διόρθωση των χειρογράφων, καθώς και για τις εύστοχες υποδείξεις της. Επίσης ευχαριστώ τον ερευνητή – μαθηματικό (διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Berkeley) κ. C. Gipsou που είχε την ευγενική διάθεση να μου στείλει σχετικά θέματα που έχουν δοθεί στα Μαθηματικά τμήματα των κυριοτέρων Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. (Harvard, Princeton, Berkeley, Yale, Chicago, M.I.T., Stanford κ.ά.)
Αθήνα, Ιανουάριος 2007, Βαγγέλης Σπανδάγος

Περιέχονται ασκήσεις ταξινομημένες σε 5 ομάδες που αναφέρονται στις επόμενες έννοιες και θεωρήματα:
Σύνολα
Πραγματικοί αριθμοί
Ευκλείδειοι χώροι
Μετρικοί χώροι
Συμπάγεια
Συμπαγή υποσύνολα Ευκλείδειων χώρων
Ειδικά σύνολα
Ακολουθίες
Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων
Σειρές συναρτήσεων
Πληρότητα
Θεωρήματα Cantor, Baire, Stone – Weierstrass, Ascoli, Καραθεοδωρή, Fatou, Egoroff, Dini, Banach, Cauchy, Heine – Borel, Μονότονης σύγκλισης
Συνεκτικότητα
Ομοιόμορφη σύγκλιση
Μετρήσιμα σύνολα
Μετρήσιμες συναρτήσεις
Μέτρο
Εξωτερικό μέτρο
Μέτρο Lebesgue
Ολοκλήρωμα Riemann
Ολοκλήρωμα Lebesgue
Χώροι (Hilbert, Τοπολογικοί κ.ά.)
Συμβολισμοί
Βιβλιογραφία