ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1983-2021
- +
Τελική τιμή: 10,80€
Αρχική τιμή: 12,00€ Έκπτωση -10% (1,20€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.850 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Στα θέματα έχουμε συμπεριλάβει και κάποια με συνάρτηση ολοκλήρωμα, τα οποία αντιμετωπίζονται με βάση το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού.

Από τα θέματα όλων αυτών των ετών απουσιάζουν τα θέματα με μιγαδικούς, πίνακες, συστήματα, πιθανότητες,  στατιστική, κωνικές τομές και έτσι φτάσαμε να έχου­με θέματα μόνο με συναρτήσεις.

Συνολικά τα θέματα είναι 349.

 

 1. Εκφωνήσεις Συναρτήσεις – Όρια …………………………….     7 – 12
  2. Εκφωνήσεις στον ορισμό παραγώγου και τους κανόνες

παραγώγισης………………………………………………….

 

13 – 15

  3. Εκφωνήσεις στην εφαπτομένη καμπύλης……………………..   16 – 20
  4. Εκφωνήσεις στον ρυθμό μεταβολής………………………….   21 – 21
  5. Εκφωνήσεις Θ. Rolle – Θ.Μ.Τ. – Συνέπειες Θ.Μ.Τ. ………….   22 – 26
  6. Εκφωνήσεις Μονοτονία Ακρότατα …………………………..   27 – 57
  7. Εκφωνήσεις στην κυρτότητα …………………………………   58 – 62
  8. Εκφωνήσεις Ασύμπτωτες – De L’ Hospital …………………..   63 – 75
  9. Εκφωνήσεις στη μελέτη και γραφική παράσταση

συνάρτησης ……………………………………………………

 

76 – 77

10. Εκφωνήσεις στον Υπολογισμό ολοκληρωμάτων ……………..   78 – 87
11. Εκφωνήσεις στις Ιδιότητες ολοκληρωμάτων ………………….   88 – 90
12. Εκφωνήσεις στις Ανισοτικές σχέσεις ολοκληρωμάτων ……….   91 – 94
13. Εκφωνήσεις στα Εμβαδά ………………………………………   95 – 110
14. Εκφωνήσεις στην αρχική συνάρτηση ………………………….

____________

111 – 115

 

  1. Λύσεις θεμάτων στις Συναρτήσεις και τα Όρια ………………. 117 – 132
  2. Λύσεις θεμάτων στον Ορισμό παραγώγου και τους Κανόνες

παραγώγισης …………………………………………………

 

133 – 146

  3. Λύσεις θεμάτων στην Εφαπτομένη καμπύλης ………………… 147 – 162
  4. Λύσεις θεμάτων στον Ρυθμό μεταβολής ………………………. 163 – 165
  5. Λύσεις θεμάτων στα θεωρήματα Rolle, Θ.Μ.Τ. και τις

συνέπειές τους ……………………………………………….

 

166 – 182

  6. Λύσεις θεμάτων στη Μονοτονία συνάρτησης ………………… 183 – 308
  7. Λύσεις θεμάτων στην Κυρτότητα συνάρτησης ……………… 309 – 332
  8. Λύσεις θεμάτων στις ασύμπτωτες και τον κανόνα του

De L’ Hospital …………………………………………………

 

333 – 392

  9. Λύσεις θεμάτων στη Μελέτη και γραφική παράσταση

συνάρτησης ……………………………………………………….

 

393 – 402

10. Λύσεις θεμάτων στον Υπολογισμό ολοκληρωμάτων………….. 403 – 438
11. Λύσεις θεμάτων στις Ιδιότητες ολοκληρωμάτων ……………… 439 – 450
12. Λύσεις θεμάτων στις Ανισοτικές σχέσεις ολοκληρωμάτων …… 451 – 468
13. Λύσεις θεμάτων στο Εμβαδόν επίπεδου χωρίου ………………. 469 – 544
14. Λύσεις θεμάτων στην Αρχική συνάρτηση …………………….. 545 – 568