ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι: ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΓΙΑ ΕΜΠ-ΑΕΙ-ΑΤΕΙ-ΕΑΠ)

Εξαντλημένο

Περιεχόμενα:

Κινηματική
Δυναμική
Έργο – Ενέργεια
Ορμή – Κρούσεις – Συστήματα μεταβλητής μάζας – Κέντρο μάζας
Περιστροφική κίνηση
Στροφορμή
Ταλαντώσεις
Σχετικιστική Μηχανική