ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

- +
Τελική τιμή: 16,20€
Αρχική τιμή: 18,00€ Έκπτωση -10% (1,80€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.200 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Πρόλογος………………………………………………………………………………. 9

Η Παραδοσιακή Διδασκαλία…………………………………………………………….. 18

Μονόλογος ή Διάλεξη του Εκπαιδευτικού…………………………………… 18

Ερωτήσεις του Εκπαιδευτικού και Διάλογος που Αναπτύσσεται με τους

Μαθητές στο Πλαίσιο της Μετωπικής Διδασκαλίας                            20

Μεγίστη Απόκλιση των Μαθητών στη Συνήθη Τάξη στο Ελληνικό

Σχολείο…………………………………………………………………………………………… 24

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία…………………………………………………………… 28

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Σταθμοί Εργασίας…………………… 31

Εργασία των Μαθητών σε Ομάδες……………………………………………………. 33

Ομοιογενείς ή Ετερογενείς Ομάδες;………………………………………….. 37

Παράλληλη Ομαδική Εργασία………………………………………………………….. 39

Χαρακτηριστικά της Μεθόδου και Εφαρμογή της………………………… 40

1.   Οι ομάδες είναι Ομοιογενείς ως προς την Επίδοση και Καθορίζονται

από τον Εκπαιδευτικό                                                                        40

2.   Ανάμεσα στη Διδασκαλία στην Τάξη και στην Εργασία των Μαθητών

στο Σπίτι……………………………………………………………………………… 42

3.  Απουσία Συζήτησης στην Ολομέλεια της Τάξης………………………. 44

4.   Οι Μαθητές Μιλούν Μεταξύ τους τη Απουσία του Εκπαιδευτικού… 47 α) Οι Μαθητές Μαθαίνουν Συνεργαζόμενοι δίχως ο Εκπαιδευτικός να

λάβει μέρος στη Συζήτησή τους                                                         49

β) Οι Διδακτικές Μέθοδοι και το Ποσοστό του Διδακτικού Χρόνου που καταλαμβάνει ο Διάλογος των Μαθητών       52

5.  Δεν Προτείνεται η Επίλυση της Άσκησης στον Πίνακα…………….. 53

6.  Καλλιεργείται η Αλληλεγγύη κι όχι ο Ανταγωνισμός………………… 55

1.   Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού………………………………………………………….. 56

2.   Η Ύπαρξη του Θεσμού των Φροντιστηρίων ενισχύει την Ανάγκη των

Μαθητών για την Εφαρμογή της Παράλληλης Ομαδικής Εργασίας…………….. 57

3.     Παράλληλη Ομαδική Εργασία και Διδασκαλία άλλων Διδακτικών

Αντικειμένων……………………………………………………………………….. 58

Ομοιότητες και Διαφορές με άλλες Διδακτικές Μεθόδους…………………….. 61

Αλληλοδιδακτική Μέθοδος Διδασκαλίας……………………………………………. 61

Φύλαξη των Μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία…………………………………….. 62

Ενέργειες του Εκπαιδευτικού για την Προετοιμασία και την Επιτυχή Εφαρμογή της Παράλληλης Ομαδικής Εργασίας………………………………………………………………………………………… 63

1.   Πώς οι Μαθητές θα Συνειδητοποιήσουν την Ανάγκη να Βελτιώσουν

την Ικανότητά τους για Συνεργασία με Οποιονδήποτε Συμμαθητή τους 64

Αποτρέποντας Πιθανές Επικρίσεις προς Συμμαθητές1.                                                                                                              66

2.  Οι μαθητές Εργαζόμενοι Ομαδικά Προοδεύουν Ατομικά……………………. 67

3.     Πώς Θα γίνει Αποδεκτή από τους Μαθητές Χαμηλής Επίδοσης η

Διαφοροποίηση των Ασκήσεων ως προς τη Δυσκολία…………………… 68

4.   Βελτιώνοντας τη Συνεργατικότητα των Μαθητών κατά τη Διάρκεια

της Διδασκαλίας……………………………………………………………………. 69

5.  Εντοπισμός των Μαθητών που δεν Συνεργάζονται Ικανοποιητικά…. 70

6.  Επιπρόσθετα Κριτήρια για τον Καθορισμό των Ομάδων…………………….. 71

7.      Ευελιξία στον Ορισμό των Ομάδων μετά το Πρώτο Διάστημα

Εφαρμογής της Μεθόδου………………………………………………………… 74

8.    Αντιμετώπιση του Ενδεχομένου της μη Εμπλοκής ενός Ποσοστού

Μαθητών στις Δραστηριότητες………………………………………………… 75

9.                                                                                                                                                                                                                            Αντιμετώπιση άλλων Ενδεχόμενων Προβλημάτων……………………………………………………………………………… 76Εναλλακτικοί Τρόποι Εφαρμογής της Μεθόδου……………………………………….. 78

Συνένωση Μαθητών από Διαφορετικά Τμήματα ή Μεταφορά Μαθητών

σε άλλο Τμήμα……………………………………………………………………… 78

Πώς η Μέθοδος μπορεί να Εφαρμοστεί σε Φροντιστήριο ή σε Κέντρο

Μελέτης………………………………………………………………………………. 80

Μειονεκτήματα της Προτεινόμενης Διδακτικής Μεθόδου…………………………… 82

Ποιότητα της Συνεργασίας………………………………………………………………. 82

Κάποιος Λύνει Γρήγορα το Πρόβλημα οπότε οι Υπόλοιποι δεν

Προλαβαίνουν να Σκεφτούν όσο Χρόνο Απαιτείται                            84

Παραδείγματα Εφαρμογής της Μεθόδου………………………………………………… 85

1° Παράδειγμα: Διεξαγωγή Μαθηματικών Πράξεων…………………………………. 86

Η Συνηθισμένη Παραδοσιακή Διδασκαλία της Άσκησης και τα Προβλήματα που Ανακύπτουν στις Σημερινές Σχολικές Τάξεις… 88

Περιγραφή της Διδακτικής Πρότασης……………………………………………….. 91

 

Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας……………………………………………………… 92

Μαθητές με Εξαιρετικά Χαμηλή Επίδοση…………………………………………… 93

Μαθητές με Εξαιρετικά Υψηλή Επίδοση……………………………………………. 94

 

Άλλα ζητήματα Διαχείρισης της Τάξης……………………………………………… 97

Συμπεράσματα……………………………………………………………………………… 99

2° Παράδειγμα………………………………………………………………………………… 103

3° Παράδειγμα Άλγεβρα Α' Λυκείου: Εξισώσεις 2ου Βαθμού…………………….. 107

Μια Ανάρτηση από το Facebook…………………………………………………….. 107

Διδασκαλία Πολυωνυμικών Εξισώσεων 2ου Βαθμού……………………………. 108

Αλλες Ασκήσεις που Ενδείκνυνται για την Εφαρμογή της Παράλληλης

Ομαδικής Εργασίας……………………………………………………………………….. 111

Ανακεφαλαίωση…………………………………………………………………………….. 120

Βιβλιογραφία………………………………………………………..                  125