ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (ΤΡΙΤΟΣ ΤΟΜΟΣ - ΧΑΡΤΟΔΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ)
ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (2η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ – ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ (2η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)

- +
Τελική τιμή: 65,00€
Αρχική τιμή: 95,40€ Έκπτωση -32% (30,40€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο αυτό είναι προϊόν καινοτομιών στη διδασκαλία της Φυσικής για περισσότερο από μισό αιώνα. Όταν το 1949 κυκλοφόρησε η πρώτη έκδοση της Πανεπιστημιακής Φυσικής των Francis W. Sears και Mark W. Zemansky, ήταν επαναστατική σε σχέση με τα συγγράμματα Φυσικής που χρησιμοποιούσαν απειροστικό λογισμό, γιατί έδινε έμφαση στις θεμελιώδεις αρχές της Φυσικής και στον τρόπο εφαρμογής τους. Η επιτυχία της Πανεπιστημιακής Φυσικής επί σειρά γενεών φοιτητών και διδασκόντων σε όλο τον κόσμο αποτελεί μαρτυρία των πλεονεκτημάτων αυτής της προσέγγισης. Προετοιμάζοντας την έκδοση αυτή [...] ενισχύσαμε και αναπτύξαμε την Πανεπιστημιακή Φυσική ακόμη περισσότερο δίνοντας έμφαση σε δύο σημαντικούς στόχους: να βοηθήσουμε τους σπουδαστές να αναπτύξουν εννοιολογική κατανόηση και να αποκτήσουν ισχυρές δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ
17. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Θερμοκρασία και Θερμική Ισορροπία
Θερμόμετρα και Κλίμακες Θερμοκρασίας
Θερμόμετρα Αερίου και η Κλίμακα Kelvin
Θερμική Διαστολή
Ποσότητα Θερμότητας
Θερμιδομετρία και Αλλαγές Φάσεων
Μηχανισμοί Διάδοσης Θερμότητας
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
18. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Καταστατικές Εξισώσεις
Μοριακές Ιδιότητες της Ύλης
Κινητικό Μοριακό Μοντέλο για το Ιδανικό Αέριο
Θερμοχωρητικότητες
Μοριακές Ταχύτητες
Φάσεις της Ύλης
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
19. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Θερμοδυναμικά Συστήματα
Έργο Παραγόμενο κατά τη Διάρκεια Μεταβολών Όγκου
Διαδρομές Μεταξύ Θερμοδυναμικών Καταστάσεων
Εσωτερική Ενέργεια και το Πρώτο Θερμοδυναμικό Αξίωμα
Θερμοδυναμικές Μεταβολές
Εσωτερική Ενέργεια Ιδανικού Αερίου
Θερμοχωρητικότητες Ιδανικού Αερίου
Αδιαβατικές Μεταβολές Ιδανικού Αερίου
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
20. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΞΙΩΜΑ
Κατευθύνσεις Θερμοδυναμικών Μεταβολών
Θερμικές Μηχανές
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης
Ψυκτικές Μηχανές
Το Δεύτερο Θερμοδυναμικό Αξίωμα
Ο Κύκλος του Carnot
Εντροπία
Μικροσκοπική Ερμηνεία της Εντροπίας
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
37. ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αναλλοιότητα των Φυσικών Νόμων
Σχετικότητα του Ταυτοχρονισμού
Σχετικότητα των Χρονικών Διαστημάτων
Σχετικότητα του Μήκους
Ο Μετασχηματισμός του Lorentz
Το Φαινόμενο Doppler για Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
Σχετικιστικό Έργο και Ενέργεια
Νευτώνεια Μηχανική και Σχετικότητα
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
38. ΦΩΤΟΝΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ
Εκπομπή και Απορρόφηση Φωτός
Το Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο
Ατομικά Γραμμικά Φάσματα και Ενεργειακές Στάθμες
Το Πυρηνικό Άτομο
Το Πρότυπο του Bohr
Ο Λέηζερ
Παραγωγή και Σκέδαση Ακτίνων Χ
Συνεχή Φάσματα
Κυματοσωματιδιακός Δυϊσμός
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
39. Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Κύματα του de Broglie
Περίθλαση Ηλεκτρονίων
Πιθανότητα και Αβεβαιότητα
Το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Κυματοσυναρτήσεις και η Εξίσωση του Schrodinger
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
40. ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Σωματίδιο σε Κουτί
Πηγάδια Δυναμικού
Φράγματα Δυναμικού και Φαινόμενα Σήραγγας
Ο Αρμονικός Ταλαντωτής
Τριδιάστατα Προβλήματα
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
41. ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Το Άτομο του Υδρογόνου
Το Φαινόμενο Zeeman
Το Σπιν του Ηλεκτρονίου
Άτομα με Πολλά Ηλεκτρόνια και η Απαγορευτική Αρχή
Φάσματα Ακτίνων Χ
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
42. ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗ ΥΛΗ
Είδη Μοριακών Δεσμών
Μοριακά Φάσματα
Δομή των Στερεών
Ενεργειακές Ζώνες
Το Πρότυπο των Ελευθέρων Ηλεκτρονίων στα Μέταλλα
Ημιαγωγοί
Διατάξεις Ημιαγωγών
Υπεραγωγιμότητα
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
43. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
Ιδιότητες των Πυρήνων
Πυρηνική Σύνδεση και Δομή
Πυρηνική Σταθερότητα και Ραδιενέργεια
Ενεργότητες και Χρόνοι Ημιζωής
Βιολογικές Επιδράσεις της Ακτινοβολίας
Πυρηνικές Αντιδράσεις
Πυρηνική Σχάση
Πυρηνική Σύντηξη
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
44. ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ
Θεμελιώδη Σωματίδια – Ιστορική Αναδρομή
Επιταχυντές Σωματιδίων και Ανιχνευτές
Σωματίδια και Αλληλεπιδράσεις
Τα Κουάρκ
Το Καθιερωμένο Πρότυπο και οι Επεκτάσεις του
Το Διαστελλόμενο Σύμπαν
Η Ιστορία του Σύμπαντος
Σύνοψη/Όροι-Κλειδιά
Ερωτήσεις/Ασκήσεις/Προβλήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων
Β Χρήσιμες Μαθηματικές Σχέσεις
Γ Χρήσιμες Προσεγγίσεις
Δ Περιοδικός Πίνακας των Στοιχείων
Ε Συντελεστές Μετατροπής Μονάδων
ΣΤ Αριθμητικές Σταθερές
Απαντήσεις στα Προβλήματα με Περιττό Αριθμό
Photo Credits
Ευρετήριο