ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 1156 ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ 1156 ΛΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- +
Τελική τιμή: 27,50€
Αρχική τιμή: 34,25€ Έκπτωση -20% (6,75€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το 80% του βιβλίου αποτελείται από προβλήματα που συνοδεύονται από τις αναλυτικές απαντήσεις τους, ενώ το υπόλοιπο τμήμα είναι μια σύντομη παρουσίαση της θεωρίας. Ο αναγνώστης μαθαίνει σκεπτόμενος και ενεργώντας ο ίδιος παρά αποστηθίζοντας. Το βιβλίο περιλαμβάνει 1156 λυμένα προβλήματα. 

1. Δομή και ιδιότητες

2. Χημικός δεσμός και μοριακή δομή

3. Χημική δραστηριότητα και οργανικές αντιδράσεις

4. Αλκάνια

5. Στερεοχημεία

6. Αλκένια

7. Αλκυλαλογονίδια

8. Αλκίνια και διένια

9. Αλεικυκλικές ενώσεις

10. Βενζόλιο και αρωματικότητα

11. Αρωματική υποκατάσταση, αρένια

12. Φασματοσκοπία και δομή

13. Αλκοόλες

14. Αιθέρες, εποξείδια και γλυκόλες

15. Καρβονυλικές ενώσεις

16. Καρβονικά οξέα

17. Παράγωγα των καρβονικών οξέων

18. Αμίνες

19. Αρυλαλογονίδια

20. Αρωματικά σουλφονικά οξέα. Οργανικές ενώσεις του θείου

21. Φαινόλες

22. Πολυπυρηνικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες

23. Ετεροκυκλικές ενώσεις

24. Αμινοξέα και πρωτεϊνες

25. Υδατάνθρακες

26. Χημικοί υπολογισμοί

 

Αγγλική ορολογία

Ευρετήριο