ΟΠΤΙΚΗ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαθέσιμο κατόπιν προ-παραγγελίας

- +
Τελική τιμή: 56,00€
Αρχική τιμή: 70,00€ Έκπτωση -20% (14,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο "ΟΠΤΙΚΗ: Βασικές Αρχές και Εφαρμογές" αποτελεί την απόδοση στα ελληνικά της 5ης έκδοσης του βιβλίου "Optics" του Eugene Hecht. Ως διδακτικό βιβλίο διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση του σε παγκόσμιο επίπεδο για περισσότερα από είκοσι χρόνια και διακρίνεται από τρεις βασικές επιταγές: α) ενημερωμένο περιεχόμενο σύμφωνα με τις συνεχώς αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εξελίξεις της καθαρής Οπτικής και των πρακτικών εφαρμογών· β) σύγχρονη προσέγγιση των εννοιών, συμπεριλαμβανομένων της θεώρησης των φωτονίων, των φασικών διανυσμάτων και της αντίστοιχης κλασικής θεωρίας· και γ) βελτίωση της παιδαγωγικής μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης δυσνόητων εννοιών με την παράθεση πάνω από εκατό νέων, πλήρως επεξεργασμένων, παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή αλλά και τον σύγχρονο πολιτισμό, διάσπαρτα σε όλο το εύρος του βιβλίου. Εξισορροπεί άριστα το εύρος της θεωρίας παρέχοντας συνάμα στους φοιτητές το απαραίτητο κλασικό υπόβαθρο γνώσεων μέσα από μια ζωντανή και ξεκάθαρη παρουσίαση.
Το βιβλίο αποτελεί ένα εξαιρετικό διδακτικό εγχειρίδιο για τη μελέτη της Οπτικής και συγγενών επιστημών. Αναπτύσσει τα περισσότερα θέματα από τα βασικά τους στοιχεία και φτάνει σε αρκετά υψηλά επίπεδα χωρίς τη χρήση απαιτητικών μαθηματικών. Τα λυμένα και άλυτα προβλήματα στο σύνολό τους δεν είναι πολύ απαιτητικά και παρέχουν σημαντική επεξήγηση των εννοιών που μελετώνται στο κείμενο.
Απευθύνεται τόσο σε φοιτητές των Τμημάτων Φυσικής και Επιστήμης Υλικών των Πανεπιστημίων όσο και των αντιστοίχων Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών με προσανατολισμό την Τεχνολογία Εφαρμογών Οπτικής και σίγουρα αποτελεί βοήθημα ακόμη και σε πρώτο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών. 

Πρόλογος
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση
1 Σύντομη Ιστορία
Προλεγόμενο
Εν αρχή
Από τον Δέκατο Έβδομο Αιώνα
Ο Δέκατος Ένατος Αιώνας
Η Οπτική του Εικοστού Αιώνα
2 Κίνηση Κυμάτων
Κύματα σε μία Διάσταση
Αρμονικά Κύματα
Φάση και Ταχύτητα Φάσης
Η Αρχή της Υπέρθεσης
Η Μιγαδική Αναπαράσταση
Φασικά Διανύσματα και Πρόσθεση Κυμάτων
Επίπεδα Κύματα
Η Τριδιάστατη Διαφορική Εξίσωση Κύματος
Σφαιρικά Κύματα
Κυλινδρικά Κύματα
Συνεστραμμένο Φως
3 Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία, Φωτόνια και Φως
Οι Βασικοί Νομοι της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
Ενέργεια και Ορμή
Ακτινοβολία
Το Φως σε Υλικά Όγκου
Το Φάσμα των Ηλεκτρομαγνητικών Φωτονίων
Κβαντική Θεωρία Πεδίου
4 Η Διάδοση του Φωτός
Εισαγωγή
Σκέδαση Rayleigh
Ανάκλαση
Διάθλαση
Η Αρχή του Fermat
Η Ηλεκτρομαγνητική Προσέγγιση
Ολική Εσωτερική Ανάκλαση
Οπτικές Ιδιότητες των Μετάλλων
Οικείες Πτυχές της Αλληλεπίδρασης Φωτός και Ύλης
Η Θεώρηση της Ανάκλασης και της Διάθλασης από τον Stokes
Φωτόνια, Κύματα και Πιθανότητα
5 Γεωμετρική Οπτική
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Φακοί
Διαφράγματα
Κάτοπτρα
Πρίσματα
Οπτικές Ίνες 
Οπτικά Συστήματα
Μορφοποίηση Μετώπου Κύματος 
Βαρυτικοί Φακοί
6 Περισσότερα Περί της Γεωμετρικής Οπτικής
Παχείς Φακοί και Συστήματα Φακών
Αναλυτική Σχεδίαση Ακτίνων
Σφάλματα
Συστήματα Βαθμιαίου Δείκτη Διάθλασης (Β.Δ.Δ.)
Καταληκτικές Παρατηρήσεις
7 Η Υπέρθεση των Κυμάτων
Η Πρόσθεση Κυμάτων Ίδιας Συχνότητας
Η Πρόσθεση Κυμάτων Διαφορετικής Συχνότητας
Αναρμονικά Περιοδικά Κύματα
Μη Περιοδικά Κύματα
8 Πόλωση
Η Φύση του Πολωμένου Φωτός
Πολωτές
Διχρωισμός
Διπλοθλαστικότητα
Σκέδαση και Πόλωση
Πόλωση από Ανάκλαση
Καθυστερητές
Κυκλικοί Πολωτές
Πόλωση Πολυχρωματικού Φωτός
Οπτική Ενεργότητα
Επαγόμενα Οπτικά Φαινόμενα – Οπτικοί Διαμορφωτές
Υγροί Κρύσταλλοι
9 Συμβολή
Γενικές Παρατηρήσεις
Συνθήκες Συμβολής
Συμβολόμετρα Διαίρεσης Μετώπου Κύματος
Συμβολόμετρα Διαίρεσης Πλάτους
Τύποι και Εντοπισμός των Κροσσών Συμβολής
Συμβολή Πολλαπλών Δεσμών
Εφαρμογές Απλών και Πολλαπλών Υμενίων
Εφαρμογές της Συμβολομετρίας
10 Περίθλαση
Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις
Περίθλαση Fraunhofer
Περίθλαση Fresnel
Βαθμωτή Θεωρία Περίθλασης του Kirchhoff
Συνοριακά Κύματα Περίθλασης 
11 Οπτική Fourier
Εισαγωγή
Μετασχηματισμοί Fourier
Οπτικές Εφαρμογές
12 Βασικές Αρχές Θεωρίας Συμφωνίας
Εισαγωγή
Κροσσοί Συμβολής και Συμφωνία
Ευκρίνεια
Η Συνάρτηση Αμοιβαίας Συμφωνίας και ο Βαθμός Συμφωνίας
Συμφωνία και Αστρική Συμβολομετρία
13 Σύγχρονη Οπτική: Λέιζερ και Άλλα Θέματα
Λέιζερ και Φως Λέιζερ
Εικόνες – Η Χωρική Κατανομή της Οπτικής Πληροφορίας
Ολογραφία
Μη Γραμμική Οπτική
Ηλεκτρομαγνητική Θεωρία
Θεωρία του Kirchhoff για την Περίθλαση
Λύσεις σε Επιλεγμένα Προβλήματα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Ονομάτων