Οικονομική Ανάπτυξη & Μεγέθυνση
Γενική & Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

Εξαντλημένο

Στόχος του βιβλίου είναι να εφοδιάσει τον αναγνώστη με το απαραίτητο θεωρητικό και αναλυτικό υπόβαθρο που είναι αναγκαίο για να κατανοήσει τη διαδικασία της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης όπως την αντιλαμβανόμαστε στις αρχές του 21ου αιώνα. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται η θεωρητική γνώση που υπάρχει γύρω από την ανάπτυξη και τη μεγέθυνση μέχρι και τη μετά την κρίση του 2008 περίοδο έως και τις αρχές του 2017.

Εισαγωγή

 

Μέρος A: Μεθοδολογία και Εισαγωγή

 

 1. Ο Μεθοδολογικός Γρίφος

1.1   Εισαγωγή

1.2   Η Πλοήγηση Μεταξύ των Θεωριών

1.2.1 Κατασκευή της Θεωρίας

1.2.2 Θετικισμός έναντι Νορματιβισμού στην Οικονομική Θεωρία

1.2.3 Διευρυμένες Προσεγγίσεις της Οικονομικής Μεθοδολογίας

1.2.4 Μοντέλα και Θεωρίες: O Ρόλος των Μαθηματικών

1.2.5 Κριτήρια για την Επιλογή Θεωρίας και Υποθέσεων

1.2.6 Προβλεπτισμός και Οπερασιοναλισμός

1.3   Χρονικές και Χωρικές Διαστάσεις της Οικονομικής Ανάπτυξης

1.4   Συμπερασματικές Σκέψεις: O Μεθοδολογικός Πλουραλισμός

 

 1. Εισαγωγή στη Γενική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Μεγέθυνση

2.1   Εισαγωγή

2.2   Τα Βασικά Ερωτήματα για τη Μεγέθυνση

2.3   Μεγέθυνση και Ευημερία

2.4   Παραγωγικό Κενό και Δυνητική Μεγέθυνση

2.5   Μεγέθυνση και Ανάπτυξη

2.6   Η Σχέση του Μέρους με το Όλον

2.7   Ανάλυση Επιπέδων (Stocks) και Ανάλυση Ροών (Flows)

2.8   Προς μια Γενική και Ολοκληρωμένη Έννοια της Οικονομικής Ανάπτυξης και Μεγέθυνσης

 

 Μέρος B: Κρίσιμες Έννοιες της Οικονομικής Δράσης

 

 1. Οικονομική Δράση, Πολιτισμικό Υπόβαθρο και Θεσμοί

3.1   Εισαγωγή

3.2   Λήψη Αποφάσεων και Εναλλακτικοί Κανόνες Οικονομικής Δράσης

3.2.1 Η Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων

3.2.2 Η Γέννηση της Κουλτούρας και των Θεσμών: Συντονισμός

3.2.3  Διαμόρφωση Στερεοτύπων και η Ανάπτυξη των Προσωπικών Χαρακτηριστικών

3.2.4 Ο Άνθρωπος σε Δράση – Συμπεριφορές και Προτιμήσεις

3.2.5 Ο Ρόλος των Στόχων, των Σκοπών και των Κινήτρων

3.2.6 Οι Τύποι των Θεσμών

3.2.7 Οι Διαδικασίες Επιλογής των Θεσμών

3.2.8 H Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων

3.3   O Χρόνος και o Χώρος στους Θεσμούς και τις Προτιμήσεις

3.4   Η Παγκόσμια Εικόνα του Πολιτισμικού Υποβάθρου και των Θεσμών

 

 1. Πολύπλοκα Οικονομικά Συστήματα, Πληροφόρηση και Μορφές Καπιταλισμού

4.1   Εισαγωγή

4.2   Απλά vs Πολύπλοκα Οικονομικά Συστήματα

4.3   Η Πολυπλοκότητα στην Οικονομική Θεωρία

4.4   Το «Tableau Economique»

4.5   Η Ανάλυση της Πολυπλοκότητας

4.6   Μέτρηση της Πολυπλοκότητας

4.7   Πληροφόρηση και Οικονομία

4.8   Πληροφοριακή Αποτελεσματικότητα

4.9   Η Πολυπλοκότητα και οι Ποικιλίες του Οικονομικού Συστήματος

 

 1. Πολιτική και Διακυβέρνηση

5.1   Εισαγωγή

5.2   Πολιτική, Οικονομική Επιστήμη και Μεγέθυνση

5.2.1 Η Διασύνδεση Μεταξύ της Πολιτικής και των Οικονομικών

5.2.2 Πολιτική και Οικονομικά Αποτελέσματα

5.2.3 Ισχυρό/Ανίσχυρο κράτος και Οικονομικά Αποτελέσματα

5.3 Πολιτική και Διανομή Εισοδήματος και Πλούτου

5.4 Πολιτικό Κόστος και Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις

5.5   Πολιτική και Αντιπροσώπευση

5.5.1 Δημοκρατία και Οικονομικό Σύστημα

5.5.2 Ελίτ και Ομάδες Πίεσης

5.5.3 Πολιτική και Πολιτισμικό Υπόβαθρο

5.5.4 Πολιτική και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

5.6   Πολιτική και Οικονομική Αλλαγή

5.6.1 Ανθεκτικότητα της Κοινωνίας και του Κράτους

5.6.2 Κοινωνία και Αποβιομηχάνιση

5.6.3 Αλλαγή και Μεσαία Τάξη

5.6.4 Οικονομική Κρίση και Λαϊκισμός

 

 1. Αβεβαιότητα

6.1   Εισαγωγή

6.2   Κίνδυνοι και Αβεβαιότητα

6.3   Η Παγκόσμια Εικόνα του Κινδύνου και της Αβεβαιότητας

6.4   Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Αβεβαιότητας

 

 1. Προσδοκίες

7.1   Εισαγωγή

7.2 Διορατικότητα και Προβλέψεις

7.3 Προβλέψεις και Προσδοκίες

7.4 Ο Adam Smith και οι Προσδοκίες

7.5 Οι Προσαρμοστικές Προσδοκίες

7.6   Οι Ορθολογικές Προσδοκίες

7.7 Η Απλότητα των Γενικών Κανόνων

7.8 Ο Ρόλος της Γνώσης και της Μάθησης

7.9 Επίτευξη Ισορροπίας: Ιστορία vs Προσδοκίες

 

 1. Επιχειρηματικότητα

8.1   Εισαγωγή

8.2   Η Επιχειρηματικότητα ως Βασική Έννοια της Ανθρώπινης Οικονομικής Δράσης

8.3   Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματική Ευκαιρία

8.4   Επιχειρηματική Αποτυχία

8.5   Επιχειρηματικότητα Ευκαιρίας και Ανάγκης

8.6   Θεσμοί και Επιχειρηματικότητα

8.7   Πολιτισμικές Αξίες και Επιχειρηματικότητα

8.8   Οργανωσιακή Επιχειρησιακή Κουλτούρα

8.9   Επιχειρηματικές Αποφάσεις υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας

8.10 Επιχειρηματικότητα και Δημιουργικότητα

8.11 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 

Μέρος Γ: Οι Πηγές Μεγέθυνσης στην Οικονομική Σκέψη

 

 1. Η Εξέλιξη της Οικονομίας και της Οικονομικής Σκέψης

9.1   Εισαγωγή

9.2   Η Οικονομία και η Εξέλιξη της Οικονομικής Σκέψης

9.3   Από την Αυγή των Οικονομικών μέχρι και τη Μεγάλη Παγκόσμια Οικονομική Ύφεση (1720-1940)

9.4   Η Έκρηξη της Οικονομικής Σκέψης: Μετά τη Μεγάλη Ύφεση έως την Περίοδο της Ισχυρής Ανάπτυξης και του Χαμηλού Πληθωρισμού (1940-1970)

9.5   Η Oικονομία με Aυξανόμενες Tιμές (1970-1980)

9.6   Η Οικονομία από την Περίοδο της Μεγάλης Ομαλοποίησης έως την Περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης (1980-2008)

9.7   Διαρθρωτικές Αλλαγές στην Παγκόσμια Οικονομία στον Απόηχο της Μεγάλης Ύφεσης (2008 έως Σήμερα)

 

 1. Οι Πηγές της Μεγέθυνσης από την Αυγή των Οικονομικών μέχρι την Ανάδυση της Νέας Εποχής: Ο Malthus και το Συγκριτικό Πλεονέκτημα

10.1   Εισαγωγή

10.2   Ο Καταμερισμός της Εργασίας, η Μεταβολή του Πληθυσμού και οι Θεμελιώδεις Νόμοι του Καπιταλισμού

10.3   Απόλυτο και Συγκριτικό Πλεονέκτημα

10.4   Η Θεωρία των Αποθεμάτων των Εισροών

 

 1. Οι Πηγές της Μεγέθυνσης από την Αυγή των Οικονομικών μέχρι την Ανάδυση της Νέας Εποχής: Ισορροπία, Εξελικτική Ανάπτυξη, Schumpeter και Keynes

11.1   Εισαγωγή

11.2   Καινοτομία, Φθίνουσες Αποδόσεις και Γενική Ισορροπία στους Νεοκλασικούς

11.3   Η Προσέγγιση της Μεγέθυνσης Σύμφωνα με τον Veblen

11.4   Σχετικές Τιμές και ο Επιχειρηματίας για τους Αυστριακούς και τον Schumpeter

11.5   Η Ζήτηση, οι Προσδοκίες και η Αβεβαιότητα στη Γενική Θεωρία

 

 1. Η Νεοκλασική Σύνθεση και η Κεϋνσιανή Ανάπτυξη

12.1   Εισαγωγή

12.2   Η Νεοκλασική Σύνθεση

12.3   Οι Κεϋνσιανοί, η Πραγματική Ζήτηση, η Κατανομή και η Συσσώρευση Κεφαλαίου

12.4   Αποτελεσματικοί Θεσμοί και Μείωση της Αβεβαιότητας στη Θεωρία του Εξελικτισμού

12.5   Ισορροπημένος Δυϊσμός και μη Ισορροπημένη Διαρθρωτική Ανάπτυξη

12.6   Επιδράσεις Catching Up και τα Στάδια της Ανάπτυξης

12.7   Οι Θεωρίες της Ανάπτυξης και οι Πηγές της Μεγέθυνσης

 

 1. Η Solowian Μεγέθυνση και τα Μοντέλα AK

13.1   Εισαγωγή

13.2   Η Εξωγενής Μεγέθυνση: Αποταμίευση, Εξωγενής Τεχνολογία, Προτιμήσεις και Προσδοκίες

13.3   Τα Υποδείγματα των Επικαλυπτόμενων Γενεών

13.4   Εκμάθηση Μέσω της Πράξης στα Μοντέλα AK

 

 1. Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις, Άριστες Νομισματικές Περιοχές, Εξωτερικότητες και Δημόσια Επιλογή

14.1   Εισαγωγή

14.2   Βέλτιστες Νομισματικές Περιοχές

14.3   Μόχλευση, Διαφοροποίηση Κινδύνου και Αποτελεσματικές Αγορές

14.4   Μονεταρισμός και Nομισματική Oυδετερότητα

14.5   Δημόσια Επιλογή, Ρύθμιση και Πρόσοδος

14.6   Εξωτερικότητες και Θεσμοί

14.7   Επιχειρηματικότητα και Αβεβαιότητα σε Τέλειες και Ατελείς Οικονομίες

14.8   Θεωρία Παιγνίων και Ανθρώπινες Αλληλεπιδράσεις

14.9   Η Μη Ορθολογική Ισορροπία του Nash

 

 1. Η Εποχή της Χαμηλής Μεγέθυνσης και του Ισχυρού Πληθωρισμού: Σύγχρονες Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου, Νέα Κλασικά, Νέα Κεϋνσιανά, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Contract Theories και Συμπεριφορικά Οικονομικά υπό Αβεβαιότητα

15.1   Εισαγωγή

15.2 Τα Νέα Κλασικά Οικονομικά: Ευέλικτες Tιμές, Εκκαθάριση Αγοράς και Ορθολογικές Προσδοκίες

15.3   Τα Νέα Κεϋνσιανά Οικονομικά: Ατέλειες των Αγορών

15.4   Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο ως Άυλο Κεφάλαιο

15.5   Θεωρίες Συμβολαιοποίησης, Κόστος Αντιπροσώπευσης, Δυσμενής Επιλογή, Ηθικός Κίνδυνος και Σηματοδότηση

15.6   Θεωρίες Εμπορίου Βασισμένες στην Επιχείρηση και η Νέα Θεωρία Εμπορίου: Κύκλος Ζωής Προϊόντων, Πλεονέκτημα του Porter, Εμπόδια στην Είσοδο

15.7   Συμπεριφορικά Οικονομικά και Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Αβεβαιότητας

 

 1. Η Μεγάλη Ομαλοποίηση, οι Πραγματικοί Οικονομικοί Κύκλοι και τα Δυναμικά Μοντέλα Γενικής Ισορροπίας

16.1   Εισαγωγή

16.2   Η Εξέλιξη των Νέων Κεϋνσιανών: Μικροοικονομική Θεμελίωση στα Οικονομικά της Μεγέθυνσης

16.3   Πραγματικοί Οικονομικοί Κύκλοι και Ανάπτυξη: Σοκ Προσφοράς (Supply Shocks)

16.4   Δυναμικά Στοχαστικά Μοντέλα Γενικής Ισορροπίας: Τεχνολογικά Σοκ

16.5   Μεγάλη Ομαλοποίηση και Συντονισμός Κεντρικών Τραπεζών

16.6   Μετακεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία και η Υπόθεση της Χρηματοοικονομικής Αστάθειας

 

 1. Ενδογενής Μεγέθυνση, Σύγκλιση και Εξελικτισμός

17.1   Εισαγωγή

17.2   Η Ενδογενής Μεγέθυνση: Μια Σύνοψη

17.2.1 Το Υπόδειγμα Πολλαπλών Προϊόντων του Romer

17.2.2 Το Υπόδειγμα του Lucas με Βάση την Εμβάθυνση της Γνώσης

17.2.3 Το Schumpeterian Υπόδειγμα

17.3   Σύγκλιση των Οικονομιών

17.4   Εξελικτισμός: Νέο-Δαρβινισμός

 

 1. Η Μακροοικονομική και Αναπτυξιακή Συζήτηση μετά τη Μεγάλη Ύφεση: Η Ευρωπαϊκή Κρίση, Απομόχλευση και Κοσμική Ύφεση

18.1   Εισαγωγή

18.2   Η Φύση της Μεγάλης Ύφεσης

18.2.1 Η Κρίση του 2008 στις ΗΠΑ και Παγκοσμίως

18.2.2 Η Ευρωπαϊκή Κρίση

18.3 Η Μακροοικονομική Συζήτηση

18.3.1 Απομόχλευση, Ύφεση Ισολογισμών και Ασθενής Ζήτηση

18.3.2 Η Διαχείριση της Ευρωπαϊκής Κρίσης κατά τη Διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης

18.3.3 Η Υπόθεση της Κοσμικής Ύφεσης

18.4 To Ζήτημα της Υστέρησης

18.5 Νομισματική Πολιτική: Μηδενικό Κατώτατο Όριο, Ποσοτική Χαλάρωση, Εμπροσθοβαρής Καθοδήγηση και «Χρήμα εξ’ Ουρανού»

 

 1. Η Μακροοικονομική και Αναπτυξιακή Συζήτηση μετά τη Μεγάλη Ύφεση: Δημοσιονομικός Χώρος, Πολλαπλασιαστές και ΑΕΠ, Υπερκύκλος Χρέους και Οικονομικά της Προσφοράς

19.1   Εισαγωγή

19.2   Δημοσιονομικός Χώρος και Δημοσιονομικοί Πολλαπλασιαστές

19.3   Πολλαπλά Σημεία Ισορροπίας στο Κόστος του Δημόσιου Χρέους και Εμπιστοσύνη

19.4   Υπερχρέωση και η Υπόθεση του Υπερκύκλου Χρέους

19.5   Η Αύξηση των Δυνατοτήτων της Προσφοράς, Διαρθρωτικές Αλλαγές, Ορντολίμπεραλς και Νέο-μερκαντιλισμός

 

Μέρος Δ: Διεθνής Οικονομική Αρχιτεκτονική και το Ενοποιημένο Πλαίσιο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών

 

 1. Η Διεθνής Οικονομική Αρχιτεκτονική

20.1   Εισαγωγή

20.2   Διεθνής οικονομική αρχιτεκτονική

20.3 Διεθνείς Οικονομικοί Θεσμοί

20.3.1 Εδραιωμένοι Οργανισμοί

20.3.2 Συμβούλια και Πρότυπα Συνεργασίας

20.4 Παγκόσμιοι Θεσμοί Εμπορίου

20.4.1 Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί

20.4.2 Διεθνείς Εμπορικές Συμφωνίες

20.5 Διεθνή Όργανα Διακυβέρνησης

20.6 Διεθνείς Διακρατικές Συνεργασίες

 

 1. Κεντρικές Τράπεζες, Αποθεματικά Νομίσματα, Διεθνείς Αλυσίδες και Διεθνείς Αλληλοεπιδράσεις

21.1   Εισαγωγή

21.2   Κεντρικές Τράπεζες και Συνεργασία

21.3   Αποθεματικά Νομίσματα

21.4   Διαχείριση και Χειραγώγηση Νομισμάτων

21.5   Επέκταση των Διεθνών Αλυσίδων Εφοδιασμού

21.6   Διάχυση Επιπτώσεων και Μετάδοση

21.7   Η Έλλειψη Ασφαλών Περιουσιακών Στοιχείων