ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
- +
Τελική τιμή: 76,50€
Αρχική τιμή: 85,00€ Έκπτωση -10% (8,50€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,150 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους σπουδαστές κυρίως, αλλά και στους Μηχανικούς και Τεχνικούς ενός ευρέως φάσματος ειδικοτήτων που αντιμετωπίζουν στην πράξη προβλήματα Μηχανικής Ρευστών.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται οι αρχές και οι κύριες εφαρμογές της Μηχανικής Ρευστών που συνήθως διδάσκονται στα πλαίσια ενός πρώτου κύκλου μαθημάτων σε επίπεδο βασικών σπουδών. Έμφαση δίνεται στην κατανόηση της φύσης των προβλημάτων.

Στόχος του βιβλίου είναι η συστηματική καλλιέργεια αφενός της ικανότητας μετατροπής πραγματικών φυσικών προβλημάτων Μηχανικής Ρευστών σε μαθηματικό πρότυπο και αφετέρου της ικανότητας επίλυσης ρεαλιστικών προβλημάτων. Σ’ αυτόν τον στόχο συνεισφέρει ο μεγάλος αριθμός των λυμένων προβλημάτων που παρατίθενται στο βιβλίο.

–Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί.
Εισαγωγή, Διαστάσεις και μονάδες φυσικών μεγεθών, Ρευστά, Ιδιότητες των ρευστών, Νόμοι διατήρησης, Στοιχεία θερμοδυναμικής.

–Στατική των ρευστών.
Εισαγωγή, Πίεση σε σημείο, Μεταβολή της πίεσης στα ρευστά, Ρευστά σε ισορροπία, Ρευστά σε επιτάχυνση, Περιστροφή υγρού. Κινηματική και δυναμική των ρευστών. Είδη ροής, Εξισώσεις Bernoulli και Euler, Αρχή διατήρησης της μάζας. Αρχή διατήρησης της ορμής, Διατμητικές τάσεις σε πολυδιάστατη ροή, Διαφορική εξίσωση ορμής, Εξισώσεις Navier-Stokes, Μακροσκοπική εξίσωση της ενέργειας.

–Δυναμική Ροή.
Εξισώσεις ροϊκών γραμμών, Στροβιλότητα-Αστρόβιλος ροή, Ροίκή συνάρτηση, Η εξίσωση Bernoulli για την αστρόβιλη ροή, Δυναμικό ταχύτητας, Μερικές βασικές μορφές διδιάστατης ροής, Επαλληλία βασικών μορφών διδιάστατης δυναμικής ροής.

–Διαστατική και ομοιωματική ανάλυση.
Μέθοδος Reyleigh, Μέθοδος Reyleigh, Ομοιωματική ανάλυση.

–Ροή ασυμπίεστων ρευστών σε κλειστούς αγωγούς.
Στρωτή ροή, Τυρβώδη ροή, Απώλειες ενέργειας κατά τη ροή, Δευτερεύουσες απώλειες σε δίκτυα αγωγών, Γραμμή ενέργειας και υδραυλική γραμμή, Συνδυασμοί αγωγών, Διαγράμματα ροής.

–Οριακό στρώμα. Περιγραφή του οριακού στρώματος, Διαφορική ανάλυση οριακού στρώματος στρωτής ροής, Οριακό στρώμα σε κλειστούς αγωγούς, Αποκόλληση οριακού στρώματος, Κίνηση σωμάτων σε ρευστά.

–Συμπιεστή ροή.
Στοιχεία θερμοδυναμικής, Ταχύτητα ήχου αριθμός Mach, Ισεντροπική ροή, Κύματα υπερπίεσης, Συμπιεστή ροή σε αγωγούς με τριβές.

–Μετρήσεις στη Μηχανική Ρευστών.
Μετρητές πίεσης, Μετρητές ταχύτητας, Μετρητές παροχής, Μετρητές ιξώδους.

–Μεταφορά ρευστών-αντλίες.
Αντληση υγρών, Αντληση αερίων.

–Ροή σε ανοιχτούς αγωγούς.
Μόνιμη ομοιόμορφη ροή-εξίσωση CHEZY, Αρίστη υδραυλική διατομή, Ροή σε αγωγό κυκλικής διατομής μερικά γεμάτο, Ειδική ενέργεια ροής, Υδραυλικό άλμα, Ροή σε στένωση καναλιού.

–Non-Newtonian Ρευστά.
Χαρακτηριστικά και κατηγορίες Non-Newtonian ρευστών, Αντληση Non-Newtonian Ρευστών.

–Ροή ρευστών σε κλίνη σωματιδίων και πορώδες μέσο.
Πορώδες κλίνης σωματιδίων, Διαπερατότητα-Νόμος Darcy, Σταθερή κλίνη κοκκωδών στερεών σωματιδίων, Ρευστοποιημένη κλίνη, Διφασική ροή ρευστών σε φυσικό ταμιευτήρα.

–Παραρτήματα:
Ιδιότητες επιφανειών και όγκων, Μονάδες και σταθερές, Ιδιότητες ρευστών, Διάγραμμα Moody και τραχύτητες υλικών, Διανυσματικοί τελεστές σε καρτεσιανές και κυλινδρικές συντεταγμένες.