ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
- +
Τελική τιμή: 40,00€
Αρχική τιμή: 53,00€ Έκπτωση -25% (13,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,100 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Το βιβλίο “Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών” απευθύνεται στον Μηχανικό, Φοιτητή ή Διπλωματούχο, προκειμένου κυρίως να τον υποστηρίξει στην επεξεργασία και την ανάλυση των μετρήσεων που είναι βέβαιο ότι θα χρειασθεί να διεξάγει στην επαγγελματική του ζωή, ιδιαίτερα εάν ασχοληθεί με την έρευνα και την ανάπτυξη. Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τρία νοητά μέρη:
– Μέρος Α’ (Κεφάλαια 1-8), Αρχές και Νόμοι της Στατιστικής, απαραίτητες προϋποθέσεις τόσο για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, όσο και για τη σχεδίαση ολοκληρωμένων πειραμάτων.
– Μέρος Β’ (Κεφάλαια 9 & 10), Διαστατική Ανάλυση και θεωρία των Μοντέλων, παρέχει τις θεμελιώδεις γνώσεις για την οργάνωση και επεξεργασία μεθόδων προσομοίωσης.
– Μέρος Γ’ (Κεφάλαια 11 & 12), Μεταλλάκτες, δηλαδή αισθητήρια όργανα, των κυριότερων μηχανολογικών μετρήσεων και συγκρότηση Μετρητικών Διατάξεων, οι οποίες είναι χρήσιμες για όλες τις μετρήσεις τις οποίες ενδέχεται να κληθούν να οργανώσουν οι ειδικότητες των μηχανικών.
Στο βιβλίο, το οποίο συνοδεύουν 4 Παραρτήματα με τους κυριότερους Πίνακες της Στατιστικής, δίνονται αρκετά παραδείγματα εφαρμογής, δηλαδή περιπτώσεων που ο Μηχανικός, Φοιτητής ή Διπλωματούχος στον οποίο απευθύνεται το βιβλίο, αντιμετωπίζει στην πράξη. Με αυτά, επιδιώκεται η συμβολή στην αφομοίωση της ύλης, μολονότι θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το περιεχόμενο βιβλίων, όπως αυτό, δεν διαβάζεται! Εφαρμόζεται. 

Εισαγωγή – Ορισμοί
Απλές μέθοδοι απεικόνισης αποτελεσμάτων μετρήσεων
Στατιστικές κατανομές
Έλεγχοι στατικών υποθέσεων
Σφάλματα μετρήσεων
Στρογγύλευση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων
Στατιστική ανάλυση συσχετίσεως εξαρτημένων στοχαστικών μεγεθών
Σχεδιασμός και εκτέλεση πειραμάτων
Διαστατική ανάλυση
Η τεχνική της προσομοιώσεως
Μεταλλάκτες μηχανολογικών μετρήσεων
Μετρητικές διατάξεις
Πίνακες στατιστικής
Απλή μέθοδος πίλυσης του γραμμικού συστήματος των κανονικών εξισώσεων
Η αναθεώρηση του Διεθνούς Συστήματος Μονάδων τον Νοέμβριο 2018