ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- +
Τελική τιμή: 26,71€
Αρχική τιμή: 29,68€ Έκπτωση -10% (2,97€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,850 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Επιστημονική επιμέλεια

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Έτος έκδοσης

ISBN

Μετάφραση

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

Η κατανόηση φαινομένων και διαδικασιών που αναδύονται στο πλαίσιο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτελεί, σήμερα, επιτακτική ανάγκη. Χρειαζόμαστε μορφές κριτικής γνώσης που θα μας βοηθήσουν να συλλάβουμε τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις αυτού του πολύπλοκου ψηφιακού τοπίου. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να προβούμε σε τεκμηριωμένες κρίσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γιατί.

Δείχνοντας στον αναγνώστη πώς να θέτει τα σωστά είδη ερωτημάτων σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Christian Fuchs μας οδηγεί σε ένα ταξίδι κριτικής σκέψης και γνώσης, εμβαθύνοντας σε μελέτες περίπτωσης σχετικά με την Google, το Facebook, το Twitter, το Weibo, τη Wikipedia κ.ο.κ. Το αποτέλεσμα είναι η αποκάλυψη των δομών και των σχέσεων εξουσίας που βρίσκονται στο επίκεντρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Το βιβλίο αυτό συνιστά έναν απαραίτητο, κριτικό οδηγό για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των σπουδών των νέων μέσων, της κοινωνιολογίας και όλων εκείνων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών που εμπλέκονται με την κριτική μελέτη της σύγχρονης ψηφιακής συνθήκης. Οι αναγνώστες/τριες δεν θα δουν ποτέ ξανά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον ίδιο τρόπο.

Εισαγωγή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
ΜΕΡΟΣ 1ο
ΒΑΣΕΙΣ
1. Τι είναι μια κριτική εισαγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;. . . . . . . .25
Βασικά ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
1.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
1.2 Τι είναι η κριτική σκέψη και γιατί έχει σημασία;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
1.3 Τι είναι η κριτική θεωρία; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
1.4 Προσεγγίσεις της κριτικής θεωρίας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2. Τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Βασικά ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
2.2 Ιστός 2.0 και μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
2.3 Η αναγκαιότητα της κοινωνικής θεωρίας για
την κατανόηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
2.4 Εξηγώντας τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με
τους Durkheim, Weber, Marx και Tönnies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
2.5 Ένα μοντέλο επικοινωνίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . .81
2.6 Οι αλλαγές της ψηφιακής επικοινωνίας στην κρίση
του κορονοΐου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
2.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
3. Καπιταλισμός των μεγάλων δεδομένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Fuchs_SocialMedia.indd 7 uchs_SocialMedia.indd 7 21/7/2023 1:18:48 μμ 1/7/2023 1:18:48 μμ
8 | ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
3.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
3.2 Μεγάλα δεδομένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
3.3 Καπιταλισμός των μεγάλων δεδομένων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
3.4 Τα προβλήματα του καπιταλισμού
των μεγάλων δεδομένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
3.5 Εναλλακτικές στον καπιταλισμό
των μεγάλων δεδομένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
3.6 Ο ψηφιακός θετικισμός των μεγάλων δεδομένων: η έρευνα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ως αναλυτική των μεγάλων δεδομένων
και υπολογιστική κοινωνική επιστήμη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
3.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
4. Η εξουσία και η πολιτική οικονομία των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
4.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
4.2 Τα όρια της συμμετοχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . .131
4.3 Ο κύκλος της συσσώρευσης του κεφαλαίου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
4.4 Συσσώρευση κεφαλαίου και μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . . .146
4.5 Ο διεθνής καταμερισμός της ψηφιακής εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
4.6 Η ψηφιακή εργασία στο Facebook, η δουλική εργασία και
η οικιακή εργασία: Ομοιότητες και διαφορές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
4.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
5. Google: καλή ή κακή μηχανή αναζήτησης; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185
5.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
5.2 Η πολιτική οικονομία της Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
5.3 Googology: Google και Ιδεολογία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
5.3 Εργασία στη Google . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
5.3 Google: Θεός και Σατανάς σε μια εταιρεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
5.6 Η Google και το κράτος: Μονοπωλιακή δύναμη και φοροαποφυγή. . . . . .213
5.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
Fuchs_SocialMedia.indd 8 uchs_SocialMedia.indd 8 21/7/2023 1:18:48 μμ 1/7/2023 1:18:48 μμ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | 9
6. Facebook και WhatsApp: Επιτήρηση στην εποχή
των ψευδών ειδήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Βασικά ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
6.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
6.2 Η πολιτική οικονομία του Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
6.3 Η πολιτική οικονομία του Whatsapp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
6.4 Το Facebook και η ιδεολογία του like . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
6.5 Το σκάνδαλο της Cambridge Analytica: Ψευδείς ειδήσεις
στο Facebook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
6.6 Καπιταλισμός της επιτήρησης;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .273
6.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .277
7. Καπιταλισμός των επηρεαστών: πραγμοποιημένη συνείδηση
στην εποχή του Instagram, του Youtube και του Snapchat. . . . . . . . . . . .281
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
7.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
7.2 Η πολιτική οικονομία του καπιταλισμού των επηρεαστών . . . . . . . . . . . . .285
7.3 Η ιδεολογία του καπιταλισμού των επηρεαστών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299
7.4 Τα προβλήματα του καπιταλισμού των επηρεαστών . . . . . . . . . . . . . . . . . .316
7.5 Σοσιαλιστές επηρεαστές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
7.6 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
8. Twitter και Δημοκρατία: Μια νέα δημόσια σφαίρα; . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
8.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
8.2 Η πολιτική οικονομία του Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331
8.3 Η έννοια της δημόσιας σφαίρας του Habermas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
8.4 Πολιτική επικοινωνία στο Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
8.5 Μη πολιτισμένη επικοινωνiα στο Twitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .359
8.6 @JÜRGENHABERMAS #TWITTER #PUBLICSPHERE . . . . . . . . . . . . . . .364
8.7 Κοινωνικά κινήματα και πολιτικά κόμματα στην ψηφιακή εποχή . . . . . . . .366
8.8 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377
9. Δεξιός αυταρχισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . . . . .379
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
9.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379
Fuchs_SocialMedia.indd 9 uchs_SocialMedia.indd 9 21/7/2023 1:18:48 μμ 1/7/2023 1:18:48 μμ
10 | ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
9.2 Δεξιός αυταρχισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386
9.3 Αυταρχική ηγεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395
9.4 Εθνικισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
9.5 Το σχήμα «Φίλος/Εχθρός» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης . . . . . . . . . .404
9.6 Βία και μιλιταριστική πατριαρχία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης . . . . .407
9.7 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
10. Weibo: Εξουσία, ιδεολογία και κοινωνικοί αγώνες στην Κίνα. . . . . . . . .417
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
10.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
10.2 Η πολιτική οικονομία του Weibo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
10.3 Weibo και ιδεολογίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. . . . . . . . . . . . . .426
10.4 Ο πολιτικός έλεγχος του κινεζικού Διαδικτύου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .432
10.5 Οι κινεζικοί κοινωνικοί αγώνες στην εποχή του Weibo . . . . . . . . . . . . . . .439
10.6 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
11. Η διαμοιραστική οικονομία των Airbnb, Uber και Upwork. . . . . . . . . . .447
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447
11.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .448
11.2 Uber και Upwork: Το μοντέλο διαμοιρασμού
με πληρωμή ανά υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449
11.3 Airbnb: Το μοντέλο ενοίκιο επί ενοικίου της καπιταλιστικής οικονομίας
του διαμοιρασμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .465
11.4 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .480
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .481
12. Καπιταλισμός της πλατφόρμας. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
12.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483
12.2 Πλατφόρμες, κοινωνία της πλατφόρμας
και καπιταλισμός της πλατφόρμας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .484
12.3 Συνεταιρισμός της πλατφόρμας: Μια εναλλακτική κοινωνία
της πλατφόρμας πέρα από τον καπιταλισμό της πλατφόρμας; . . . . . . . . . .492
12.4 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
Fuchs_SocialMedia.indd 10 uchs_SocialMedia.indd 10 21/7/2023 1:18:48 μμ 1/7/2023 1:18:48 μμ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | 11
13. Wikipedia: Μια νέα δημοκρατική μορφή συνεργατικής εργασίας
και παραγωγής; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
13.1 Επισκόπηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .509
13.2 Η κομμουνιστική ιδέα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .514
13.3 Επικοινωνία και κομμουνισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .522
13.4 Η πολιτική οικονομία της Wikipedia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .524
13.5 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .534
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .535
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΜΕΛΛΟΝΤΑ
14. Τα κύρια προβλήματα των καπιταλιστικών μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και οι εναλλακτικές λύσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
14.1 Η πραγματικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης:
Δέκα προβλήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .539
14.2 Ψηφιακή αλλοτρίωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .542
14.3 Εναλλακτικές λύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . . . . . . . .545
14.4 Συμπεράσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .567
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .568
15. Ένα μανιφέστο για πραγματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης . . . . . . . . .571
Κύρια ερωτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
Βασικές έννοιες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
15.1 Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .571
15.2 Ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις: Συνεταιριστικές πλατφόρμες. . . . . . . . . .572
15.3 Ψηφιακές εναλλακτικές: Προς ένα Διαδίκτυο δημόσιας υπηρεσίας . . . . .582
15.4 Δέκα αρχές του επικοινωνιακού/ψηφιακού σοσιαλισμού. . . . . . . . . . . . . .591
15.5 Προς τα πραγματικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς
μια νέα κοινωνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .596
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .598
Βιβλιογραφία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .601