ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι
ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΤΗΣ

Εξαντλημένο