ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΙ 4

Εξαντλημένο

Το έργο αυτό είναι μετάφραση μιας πλήρους ιστορίας των μαθηματικών, η οποία χαρακτηρίζεται από μία σπάνια αντικειμενικότητα. Παρέχει μία πλήρη εικόνα της μακράς εξελίξεως που υπέστει μέχρι σήμερα η επιστήμη διαμέσου των αιώνων, μετά την πλούσια εκείνη και ένδοξη συμβολή των κορυφαίων μαθηματικών της αρχαίας Ελλάδας.

Είναι μετάφραση του “Storia Delle Matematiche” του Gino Loria. Αποτελείται από 4 τόμους.