ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
- +
Τελική τιμή: 13,50€
Αρχική τιμή: 17,00€ Έκπτωση -21% (3,50€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Σελίδες

Έκδοση

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Σχήμα

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε σπουδαστές Ανωτάτων Σχολών, αλλά και σ’ οποιονδήποτε θέλει να μελετήσει προβλήματα Ηλεκτρομαγνητισμού. Είναι καταστάλαγμα μακρόχρονης εμπειρίας στο αντικείμενο αυτό και περιέχει πολύτιμες ιδέες, μεθόδους και παρατηρήσεις.
Στην περιγραφή των διαφόρων φαινομένων και τη λύση προβλημάτων χρησιμοποιήθηκε Μαθηματικοποιημένη διαδικασία χωρίς βεβαίως να καταλήγει σε ακρότητες. Αυτό, μπορεί από τη μία πλευρά να παρουσιάζει κάποιες φαινομενικές δυσκολίες, ουσιαστικά όμως οδηγεί σε ακριβέστερες διατυπώσεις, αλλά συνεισφέρει στην καλύτερη ταξινόμηση των μεθόδων επίλυσης προβλημάτων Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού. Ο αναγνώστης ακολουθώντας τις εκάστοτε παραπομπές σε άλλα συγγράμματά μας μπορεί να ξεπεράσει τις όποιες μαθηματικές δυσκολίες και έτσι να κατανοήσει και να αφομοιώσει ταχύτατα τις διάφορες ιδέες και μεθόδους εργασίας.
Ελπίζουμε το παρόν να εκπληρώσει το σκοπό του και είμαστε διαθέσιμοι σε οποιαδήποτε καλοπροαίρετη παρατήρηση ή υπόδειξη.

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διανύσματα
Εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων
Εξωτερικό γινόμενο διανυσμάτων
Χρήσιμα ολοκληρώματα
Μερική παράγωγος συνάρτησης
Διανυσματική συνάρτηση
Μία ειδική διαφορική εξίσωση
2. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΟ
Κατανομές ηλεκτρικού φορτίου
Το ηλεκτρικό πεδίο σημειακού ηλεκτρικού φορτίου
Ο νόμος του Gauss
Η συνάρτηση δυναμικού
Η ηλεκτρική δυναμική ενέργεια
Η κυκλοφορία του ηλεκτρικού πεδίου
Το πρόβλημα της εύρεσης του ηλεκτρικού πεδίου και του ηλεκτρικού δυναμικού
Εύρεση ηλεκτρικής δύναμης
Ο νόμος του Gauss σε διαφορική μορφή – Η εξίσωση Poisson-Laplace
Ο στροβιλισμός του ηλεκτροστατικού πεδίου – Γενικές ιδιότητες του ηλεκτροστατικού πεδίου
3. ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΥΛΗ
Στατικό ηλεκτρικό πεδίο και αγωγοί
Ηλεκτρική διπολική ροπή – ηλεκτρικό δίπολο
Διηλεκτρικό υλικό μέσα σε ηλεκτρικό πεδίο
Χωρητικότητα – πυκνωτές
Μόνιμα πολωμένα σώματα
4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
Ηλεκτρικά ρεύματα
Ηλεκτρική αντίσταση
Στοιχειώδη ηλεκτρικά κυκλώματα
5. ΜΑΓΝΗΤΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Γενικά για το μαγνητικό πεδίο
Νόμος Biot-Savart
Ο νόμος του Ampere
Γενική παρατήρηση για την εύρεση του μαγνητικού πεδίου Β
Η μαγνητική ροή – Ο συντελεστής αυτεπαγωγής και ο συντελεστής αμοιβαίας επαγωγής
6. ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΥΛΗ
Το μαγνητικό δίπολο
Μαγνητικό υλικό μέσα σε μαγνητικό πεδίο
7. ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ – Εξισώσεις Maxwell
Ο νόμος της επαγωγής
Οι εξισώσεις του Maxwell
Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
8. ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Αλλαγή συστήματος αναφοράς
Πεδίο κινουμένου ηλεκτρικού φορτίου
Ηλεκτρικό φορτίο που ξεκινά ή σταματά
9. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η μέθοδος των ειδώλων
Συνθήκες για το ηλεκτρικό πεδίο σε σημεία της διαχωριστικής επιφάνειας δύο μέσων
Κίνηση σημειακού φορτίου μέσα σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο