ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
- +
Τελική τιμή: 13,50€
Αρχική τιμή: 17,00€ Έκπτωση -21% (3,50€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Σελίδες

Σχήμα

Οι σημειώσεις αυτές γράφτηκαν για να αποτελέσουν βοήθημα στους σπουδαστές των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών. Απευθύνονται επίσης σε οποιονδήποτε μελετά τη λειτουργία των Ηλεκτρικών Μηχανών (στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας).
Στην αρχή εξετάζεται γενικά η λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών, όπου δίνονται οι απαραίτητες γνώσεις από τα ηλεκτρικά κυκλώματα για την διευκόλυνση του αναγνώστη στα επόμενα. Συνιστάται πολύ καλή μελέτη της παραγράφου 1.4 όπου εξετάζονται τα ενεργειακά προβλήματα με εναλλασσόμενα ρεύματα. Συνιστάται επίσης μία επανάληψη των κεφαλαίων της ημιτονικής μόνιμης κατάστασης και των τριφασικών κυκλωμάτων (βασικές έννοιες κυρίως) που μπορεί να κάνει ο αναγνώστης στο βιβλίο μου με τίτλο "ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ".
Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται χωριστά κάθε είδος ηλεκτρικής μηχανής: Συνεχούς ρεύματος, Σύγχρονες, Ασύγχρονες, Μετασχηματιστές. Αφού περιγραφούν οι βασικές αρχές λειτουργίας σε κάθε περίπτωση, δίνεται ικανός αριθμός εφαρμογών στη μόνιμη κατάσταση λειτουργίας.
Ελπίζουμε ότι ο αναγνώστης θα βοηθηθεί σημαντικά στο βασικό αυτό αντικείμενο των Τεχνικών Επιστημών.
Χρήσιμη θα είναι κάθε καλοπροαίρετη παρατήρηση ή υπόδειξη.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Βασικές έννοιες
Λειτουργία ηλεκτρικής γεννήτριας
Λειτουργία ηλεκτρικού κινητήρα
Ενεργειακά προβλήματα με ημιτονοειδή ηλεκτρικά ρεύματα
ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Βασικές έννοιες των μηχανών συνεχούς ρεύματος
Ισοδύναμο κύκλωμα μηχανής συνεχούς ρεύματος
Η γεννήτρια συνεχούς ρεύματος
Κινητήρες συνεχούς ρεύματος
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Βασικές έννοιες συγχρόνων μηχανών
Η σύγχρονη γεννήτρια
Ισχύς σύγχρονης γεννήτριας
Ο σύγχρονος κινητήρας
Καθορισμός των παραμέτρων σύγχρονης γεννήτριας
ΑΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Ή ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ)
Εισαγωγή στις μηχανές επαγωγής
Ισοδύναμο κύκλωμα μηχανής επαγωγής
Εσωτερική ροπή κινητήρα επαγωγής
Καθορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος ασύγχρονου κινητήρα
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ
Βασικές έννοιες
Ισοδύναμο κύκλωμα μετασχηματιστή
Καθορισμός των παραμέτρων του ισοδύναμου κυκλώματος ενός μετασχηματιστή με τη βοήθεια δοκιμών
Εκατοστιαία πτώση τάσεως – βαθμός αποδόσεως του μετασχηματιστή
Κενή λειτουργία μετασχηματιστή
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ