ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΓΩΝΙΩΝ 

ΟΜΟΚΥΚΛΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΥΚΛΟΥ 

ΚΑΘΕΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ

ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ 

ΣΤΕΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΙΓΩΝΩΝ