ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ
- +
Τελική τιμή: 43,20€
Αρχική τιμή: 48,00€ Έκπτωση -10% (4,80€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0.800 kg
Είδος

Έκδοση

Επιστημονική επιμέλεια

Θεόδωρος Αλεξόπουλος Γεώργιος Λευθεριώτης Ιωάννης Ράπτης Γεώργιος Τσιπολίτης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μετάφραση

Κωνσταντίνος Κυρίτσης Ανδρέας Βαλαδάκης

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Κατηγορία: Ετικέτα: Συγγραφέας:

Ταλαντωτικά και κυματικά φαινόμενα εκδηλώνονται σε ποικίλες περιοχές της Φυσικής, όπως είναι η Μηχανική, ο Ηλεκτρομαγνητισμός, η Οπτική και η Κβαντομηχανική. Επίσης συνδέονται με τα φαινόμενα του Χάους και της Αυτο-οργάνωσης. Το βιβλίο του H. J. Pain Φυσική των ταλαντώσεων και των κυμάτων αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την ενότητα μεταξύ όλων αυτών των φαινομένων. Ο μαθηματικός φορμαλισμός που διέπει την ανάπτυξη των θεμάτων το καθιστά απολύτως προσιτό, καθώς ως πανεπιστημικό εγχειρίδιο τοποθετείται ανάμεσα στο εισαγωγικό και το προχωρημένο επίπεδο.
Στην ελληνική βιβλιογραφία, βιβλία με παρόμοια χαρακτηριστικά είναι ολιγάριθμα. Υπάρχει, βεβαίως, μεγάλη ποικιλία πανεπιστημιακών βιβλίων Εισαγωγικής Φυσικής. Ωστόσο, επειδή αυτά τα συγγράμματα αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση παρουσίασης της Φυσικής, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενότητα που υπάρχει μεταξύ φαινομενικά διαφορετικών θεμάτων. Το παρόν βιβλίο αποτελεί το επό-
μενο βήμα προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των ταλαντωτικών και κυματικών φαινομένων.
Ο H. J. Pain (1922-2016) διετέλεσε καθηγητής (από το 1954) στο Imperial College και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος για τις εξετάσεις εισαγωγής στα βρετανικά πανεπιστήμια,
ενώ τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονταν στη Φυσική Πλάσματος. Το βιβλίο του Φυσική των ταλαντώσεων και των κυμάτων, με σημαντική συνεισφορά στην πανεπιστημιακή διδασκαλία αυτών των θεμάτων, έχει καταστεί κλασικό σύγγραμμα. Συνταξιοδοτήθηκε το 1987, αλλά συνέχισε τη συνεργασία του με το Imperial College και τη βελτίωση των επανεκδόσεων του βιβλίου του μέχρι τον θάνατό του.

| Απλή Αρμονική Ταλάντωση 000
Η Απομάκρυνση του Απλού Αρμονικού Ταλαντωτή 000
Η Ταχύτητα και η Επιτάχυνση
στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση 000
Η Ενέργεια ενός Απλού Αρμονικού Ταλαντωτή 000
Απλές Αρμονικές Ταλαντώσεις σε Ηλεκτρικό Σύστημα 000
Επαλληλία δύο Αρμονικών Ταλαντώσεων
που Εκτελούνται σε μία Διάσταση 000
Επαλληλία δύο Κάθετων μεταξύ τους
Απλών Αρμονικών Ταλαντώσεων 000
Πόλωση 000
Επαλληλία Μεγάλου Πλήθους n
Απλών Αρμονικών Ταλαντώσεων Ίδιου Πλάτους a
και Ίσων Μεταξύ τους Διαδοχικών Διαφορών Φάσεων d 000
Υπέρθεση n Ίσων Μεταξύ τους Διανυσμάτων
Απλής Αρμονικής Ταλάντωσης με Μέτρο a και Τυχαία Φάση 000
Μερικά Χρήσιμα Μαθηματικά 000
2 | Φθίνουσα, Απλή, Αρμονική Ταλάντωση 000
Μέθοδοι Περιγραφής της Φθίνουσας Ταλάντωσης 000
3 | Εξαναγκασμένη Ταλάντωση 000
Η δράση του i σε Διάνυσμα Μιγαδικού Αριθμού 000
Διανυσματική Μορφή του Νόμου του Ohm 000
Εμπέδηση σε Μηχανικό Σύστημα 000
Η Συμπεριφορά ενός Εξαναγκασμένου Ταλαντωτή 000
Η Συμπεριφορά του Μέτρου
και της Φάσης της Ταχύτητας  σε Συνάρτηση
με την Συχνότητα  της Διεγείρουσας Δύναμης 000
Η Συμπεριφορά της Απομάκρυνσης σε Συνάρτηση
με τη Συχνότητα  της Δύναμης Διέγερσης 000
Ένα Πρόβλημα Απορρόφησης Κραδασμών
Η Σημασία των Δύο Συνιστωσών
της Γραφικής Παράστασης της Απομάκρυνσης 000
Η Ισχύς με την οποία η Δύναμη Διέγερσης
Τροφοδοτεί τον Ταλαντωτή 000
Η Μεταβολή της Pav σε Συνάρτηση με την .
Η Καμπύλη Απορρόφησης σε Κατάσταση Συντονισμού 000
Η Τιμή του Q σε Συνάρτηση με το Εύρος Συντονισμού 000
Ο συντελεστής Q ως Παράγοντας Ενίσχυσης 000
Η Επίδραση του Μεταβατικού Όρου 000
4 | Συζευγμένες Ταλαντώσεις 000
Σύζευξη Ταλαντωτών μέσω Ελατηρίου (ή Πυκνωτή) 000
Κανονικές Συντεταγμένες,
Βαθμοί Ελευθερίας και Κανονικοί Τρόποι Ταλάντωσης 000
Γενική Μέθοδος για την Εύρεση
των Συχνοτήτων των Κανονικών Τρόπων Ταλάντωσης, Πίνακες 000
Αδρανειακή ή Επαγωγική Σύζευξη 000
Συζευγμένες Ταλαντώσεις Μαζών Στερεωμένων σε Χορδή 000
Η Κυματική Εξίσωση 000
8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
5 | Εγκάρσια Κυματική Κίνηση 000
Μερική Παραγώγιση 000
Κύματα 000
Ταχύτητες στην Κυματική Κίνηση 000
Η Κυματική Εξίσωση 000
Η Λύση της Κυματικής Εξίσωσης 000
Η Χαρακτηριστική Εμπέδηση Χορδής
(η χορδή ως εξαναγκασμένος ταλαντωτής) 000
Ανάκλαση και Διέλευση Κυμάτων Χορδής σε Σύνορο 000
Ανάκλαση και Διέλευση της Ενέργειας 000
Οι Συντελεστές Ανάκλασης και Διέλευσης της Έντασης 000
Προσαρμογή Εμπεδήσεων 000
Στάσιμα Κύματα σε Χορδή Πεπερασμένου Μήκους 000
H Ενέργεια Ταλαντούμενης Χορδής 000
H Ενέργεια Κάθε Κανονικού Τρόπου Ταλάντωσης Χορδής 000
Ο Λόγος Στάσιμου Κύματος 000
Οι Κυματομάδες και η Ταχύτητα Ομάδας 000
Κυματομάδα με Πολλές Συνιστώσες. Το Θεώρημα Εύρους Ζώνης 000
Εγκάρσια Κύματα σε Περιοδική Δομή 000
Ευθύγραμμη Διάταξη Δύο Ειδών Ατόμων σε Ιοντικό Κρύσταλλο 000
Απορρόφηση Υπέρυθρης Ακτινοβολίας από Ιοντικούς Κρυστάλλους 000
Φαινόμενο Doppler 000
6 | Διαμήκη κύματα 000
Ηχητικά Κύματα σε Αέρια 000
Η Κατανομή της Ενέργειας των Ηχητικών Κυμάτων 000
Η Ένταση των Ηχητικών Κυμάτων 000
Διαμήκη Κύματα στα Στερεά 000
Εφαρμογή στους Σεισμούς 000
Διαμήκη Κύματα σε Περιοδική Δομή 000
Ανάκλαση και Διέλευση Ηχητικών Κυμάτων
στο Σύνορο των Κυματικών Μέσων 000
Ανάκλαση και Διέλευση της Έντασης του Ήχου 000
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9
7 | Κύματα σε γραμμές μεταφοράς 000
Ιδανική Γραμμή Μεταφοράς ή Γραμμή Μεταφοράς Χωρίς Απώλειες 000
Ομοαξονικά καλώδια 000
Η Χαρακτηριστική Εμπέδηση της Γραμμής Μεταφοράς 000
Ανακλάσεις από το Άκρο μιας Γραμμής Μεταφοράς 000
Βραχυκυκλωμένη Γραμμή Μεταφοράς (ΖL = 0) 000
Η Γραμμή Μεταφοράς ως Φίλτρο 000
Επίδραση της Αντίστασης σε μια Γραμμή Μεταφοράς 000
Χαρακτηριστική Εμπέδηση Γραμμής Μεταφοράς με Αντίσταση 000
Η Εξίσωση Διάχυσης και η Απορρόφηση Ενέργειας των Κυμάτων 000
Η Κυματική Εξίσωση με Φαινόμενα Διάχυσης 000
Παράρτημα 000
8 | Τα Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 000
Οι Εξισώσεις του Maxwell 000
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα σε Μέσο με Μαγνητική Διαπερατότητα m
και Διηλεκτρική Σταθερά e αλλά χωρίς Ειδική Αγωγιμότητα (s = 0) 000
Η Κυματική Εξίσωση για τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα 000
Παράδειγμα Εφαρμογής του Διανύσματος Poynting 000
Η Εμπέδηση Διηλεκτρικού σε Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα 000
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα σε Μέσο,
που Χαρακτηρίζεται από τα m, e και s (όπου s  0) 000
Επιδερμικό Βάθος 000
Η Ταχύτητα ενός Ηλεκτρομαγνητικού Κύματος
σε Αγωγό και Ανώμαλη Διασπορά 000
Πότε ένα Μέσο είναι Αγωγός και Πότε Διηλεκτρικό; 000
Γιατί τα Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
δε Διαδίδονται Μέσα στους Αγωγούς; 000
Η Εμπέδηση ενός Αγώγιμου Μέσου σε Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα 000
Ανάκλαση και Διέλευση Κυμάτων σε Διαχωριστική Επιφάνεια 000
Ανάκλαση από Αγωγό (Κάθετη Πρόσπτωση) 000
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα σε Πλάσμα 000
Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα στην Ιονόσφαιρα 000
10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
9 | Κύματα σε Περισσότερες από Μία Διαστάσεις 000
Απεικόνιση Επίπεδου Κύματος σε Δύο και Τρεις Διαστάσεις 000
Η Κυματική Εξίσωση σε Δύο Διαστάσεις 000
Κυματοδηγοί 000
Κανονικοί Τρόποι Ταλάντωσης
και η Μέθοδος Διαχωρισμού των Μεταβλητών 000
Δύο Διαστάσεις 000
Τρεις Διαστάσεις 000
Κανονικοί Τρόποι Ταλάντωσης
Ορθογώνιας Μεμβράνης σε Δύο Διαστάσεις 000
Κανονικοί Τρόποι Ταλάντωσης σε Τρεις Διαστάσεις 000
Κατανομή Συχνοτήτων της Ακτινοβολίας
ενός Θερμού Σώματος. Ο Νόμος του Planck 000
Η Θεωρία Debye για τις Ειδικές Θερμότητες 000
Ανάκλαση και Διέλευση Κυμάτων Τριών Διαστάσεων
σε Επίπεδη Διαχωριστική Επιφάνεια 000
Ολική Εσωτερική Ανάκλαση και Φθίνοντα Κύματα 000
10 | Μέθοδος Fourier 000
Σειρές Fourier 000
Αναπαράσταση Συνάρτησης
Τριγωνικής Μορφής με Ημιτονική Σειρά 000
Εφαρμογή στην Ενέργεια
των Κανονικών Τρόπων Ταλάντωσης Παλλόμενης Χορδής 000
Ανάλυση σε σειρά Fourier
ενός Ορθογωνικού Παλμού Ταχύτητας σε Χορδή 000
Το Φάσμα της Σειράς Fourier 000
Το Ολοκλήρωμα Fourier 000
Μετασχηματισμοί Fourier 000
Παραδείγματα Μετασχηματισμών Fourier 000
Η Συνάρτηση Σχισμής 000
Εφαρμογή του Μετασχηματισμού Fourier
στην Περίθλαση του Φωτός από μόνο μία Σχισμή 000
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11
Καμπύλη του Gauss 000
Η Συνάρτηση δ του Dirac,
ο Μετασχηματισμός της Fourier και η Ιδιότητα της Μετατόπισης, 000
Συνέλιξη 000
Το Θεώρημα της Συνέλιξης 000
11 | Κύματα σε Οπτικά Συστήματα 000
Φως: Κύματα ή ακτίνες; 000
Η αρχή του Fermat 000
Οι Νόμοι της Ανάκλασης 000
Ο Νόμος της Διάθλασης 000
Ακτίνες και Μέτωπα κύματος 000
Γεωμετρική Οπτική και Οπτικά Συστήματα 000
Ισχύς Σφαιρικής Επιφάνειας 000
Μεγέθυνση από Σφαιρική Επιφάνεια 000
Ισχύς Δύο Διαθλαστικών Επιφανειών 000
Ισχύς Λεπτού Φακού μέσα στον Αέρα (Σχήμα 11.12) 000
Κύρια Επίπεδα και η Εξίσωση του Νεύτωνα 000
Η Οπτική Εξίσωση του Helmholtz για Συζυγές Επίπεδο στο Άπειρο 000
Η Μέθοδος της Εκτροπής των Ακτίνων
(α) για Δύο Φακούς και (β) για Φακό Μεγάλου Πάχους 000
Η Μέθοδος των Πινάκων 000
12 | Συμβολή και Περίθλαση 000
Συμβολή 000
Διαίρεση του Πλάτους 000
Οι Δακτύλιοι του Νεύτωνα 000
Το Φασματικό Συμβολόμετρο του Michelson 000
Η Δομή των Φασματικών Γραμμών 000
Συμβολόμετρο Fabry – Perot 000
Διακριτική Ικανότητα του Συμβολομέτρου Fabry – Perot 000
Διαχωρισμός Μετώπου Κύματος 000
12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συμβολή από Δύο Πανομοιότυπες πηγές
σε Απόσταση f Μεταξύ τους 000
Συμβολή από Ν Πανομοιότυπες, Ευθύγραμμα Διατεταγμένες Πηγές 000
Περίθλαση 000
Κλίμακα της Κατανομής της Έντασης 000
Κατανομή της Έντασης από Συμβολή
που Δημιουργείται λόγω Περίθλασης σε Ν Πανομοιότυπες Σχισμές 000
Περίθλαση Fraunhofer από Δύο Πανομοιότυπες Σχισμές (Ν = 2) 000
Περιθλαστικό Φράγμα Διέλευσης (με Μεγάλο Πλήθος, Ν, Σχισμών) 000
Διακριτική Ικανότητα Περιθλαστικού Φράγματος 000
Σύνδεση της Διακριτικής Ικανότητας με το Θεώρημα Εύρους Ζώνης 000
Περίθλαση Fraunhofer από Ορθογώνιο Άνοιγμα 000
Περίθλαση Fraunhofer από Κυκλικό Άνοιγμα 000
Περίθλαση Fraunhofer Απομακρυσμένου Πεδίου 000
Αστρικό Συμβολόμετρο του Michelson 000
Εφαρμογή του Θεωρήματος της Συνέλιξης σε μια Διάταξη 000
Η Οπτική Συνάρτηση Μεταφοράς 000
Περίθλαση Fresnel 000
Ολογραφία 000
13 | Κυματική Μηχανική 000
Απαρχές της Σύγχρονης Κβαντικής Θεωρίας 000
Η Αρχή της Απροσδιοριστίας του Heisenberg 000
Κυματική Εξίσωση Schrödinger 000
Μονοδιάστατο Πηγάδι Δυναμικού Απείρου Βάθους 000
Σημασία του Πλάτους n(x) της Κυματοσυνάρτησης 000
Σωματίδιο σε Τρισδιάστατο Κιβώτιο 000
Πλήθος Καταστάσεων Ενέργειας στο Διάστημα από Ε έως Ε + dE 000
Το Σκαλοπάτι Δυναμικού 000
Το Τετραγωνικό Πηγάδι Δυναμικού 000
Ο Αρμονικός Ταλαντωτής 000
Κύματα Ηλεκτρονίων σε Στερεά 000
Φωνόνια 000
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13
14 | Μη Γραμμικές Ταλαντώσεις και Χάος 000
Ελεύθερες Ταλαντώσεις Αναρμονικού Ταλαντωτή –
Κίνηση Μεγάλου Πλάτους για το Απλό Εκκρεμές 000
Εξαναγκασμένες Ταλαντώσεις –
Μη Γραμμική Δύναμη Επαναφοράς 000
Θερμική Διαστολή Κρυστάλλου 000
Μη Γραμμικά Φαινόμενα σε Ηλεκτρικά Κυκλώματα 000
Ηλεκτρικοί Ταλαντωτές Aποκατάστασης 000
Χάος στην Πληθυσμιακή Βιολογία 000
Χάος σε Μη Γραμμικό Ηλεκτρικό Ταλαντωτή 000
Χώρος Φάσεων 000
Απωθητής και Οριακός Κύκλος 000
Ο Τόρος Στον Τρισδιάστατο Χώρο Φάσεων (x

, x, t) 000
Χαοτική Απόκριση ενός Εξαναγκασμένου,
Μη Γραμμικού Μηχανικού Ταλαντωτή 000
Μια Σύντομη Ανασκόπηση 000
Χάος σε Ρευστά 000
Συμπληρωματική Βιβλιογραφία 000
Αναφορές 000
15 | Μη Γραμμικά Κύματα, Κρουστικά Κύματα και Σολιτόνια 000
Μη Γραμμικά Φαινόμενα σε Ακουστικά Κύματα 000
Πάχος Κρουστικού Μετώπου 000
Εξισώσεις Διατήρησης 000
Αριθμός Mach 000
Λόγοι Ιδιοτήτων των Αερίων
κατά Μήκος ενός Κρουστικού Μετώπου 000
Ισχυρά Κρουστικά Κύματα 000
Σολιτόνια 000
Βιβλιογραφία 000
Αναφορές 000
14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Παράρτημα 1:
Κανονικοί Τρόποι Ταλάντωσης,
Χώρος Φάσεων και Στατιστική Φυσική 000
Μαθηματική Παραγωγή των Στατιστικών Κατανομών 000
Παράρτημα 2:
Ολοκληρωτικό Θεώρημα Kirchhoff 000
Παράρτημα 3:
Μη-Γραμμική Εξίσωση Schrödinger 000