ΦΥΣΙΚΗ Τ. Β'
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ
- +
Τελική τιμή: 90,00€
Αρχική τιμή: 100,00€ Έκπτωση -10% (10,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,250 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Επιστημονική επιμέλεια

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΡΗΣ

Έτος έκδοσης

Γλωσσική επιμέλεια

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Μετάφραση

Ανδρέας Βαλαδάκης

Ολοκληρώνοντας έναν εξηκονταετή κύκλο παρουσίας στις Θετικές Επιστήμες, το βιβλίο των Halliday, Resnick και Walker συνεχίζει να αποτελεί ένα κλασικό σύγγραμμα στις βασικές αρχές της Φυσικής. Η επιτυχία του, όπως αυτή τεκμηριώνεται από τον κύκλο των επανεκδόσεων και την παγκοσμιότητα της κυκλοφορίας του σε 50 διαφορετικές γλώσσες μετάφρασης, βασίζεται πρωτίστως στη μαεστρία των συγγραφέων του ως προς τη βαθιά θεμελίωση των φυσικών εννοιών. Με απλή και κατανοητή γλώσσα, πλαισιωμένη από πλήθος ερωτήσεων κρίσης, το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα από τα ολιγάριθμα εισαγωγικά συγγράμματα διεθνούς εμβέλειας στις έννοιες της Φυσικής. Η διαχρονικότητά του εξασφαλίζεται από τη συνεχή του βελτίωση, ενσωματώνοντας πλήθος υποδείξεων και παρατηρήσεων από μάχιμους δασκάλους της Φυσικής με την αξιοποίηση της διαλεκτικής εμπειρίας των αμφιθεάτρων μέσα από την αλληλεπίδραση διδασκόντων και διδασκομένων. Επιπρόσθετα, η σύνδεση των αναλυόμενων φυσικών εννοιών σε θεωρητικό επίπεδο με εφαρμογές και φαινόμενα της καθημερινής ζωής καθιστά το βιβλίο αυτό μοναδικό.

Πρόλογος του επιμελητή
Πρόλογος Ξενόγλωσσης Έκδοσης
Ευχαριστίες
Κεφάλαιο 21 Ο Νόμος του Coulomb
Κεφάλαιο 22 Ηλεκτρικά Πεδία
Κεφάλαιο 23 Ο Νόμος του Gauss
Κεφάλαιο 24 Ηλεκτρικό Δυναμικό
Κεφάλαιο 25 Χωρητικότητα
Kεφάλαιο 26 Ρεύμα και Αντίσταση
Κεφάλαιο 27 Κυκλώματα
Κεφάλαιο 28 Μαγνητικά Πεδία
Κεφάλαιο 29 Μαγνητικά Πεδία που Οφείλονται σε Ηλεκτρικά Ρεύματα
Κεφάλαιο 30 Επαγωγή και Αυτεπαγωγή
Κεφάλαιο 31 Ηλεκτρομαγνητικές Ταλαντώσεις και Εναλλασσόμενο Ρεύμα
Κεφάλαιο 32 Εξισώσεις του Maxwell – Μαγνητισμός της Ύλης
Κεφάλαιο 33 Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
Κεφάλαιο 34 Είδωλα
Κεφάλαιο 35 Συμβολή
Κεφάλαιο 36 Περίθλαση
Κεφάλαιο 37 Σχετικότητα
Κεφάλαιο 38 Φωτόνια και Κύματα Ύλης
Κεφάλαιο 39 Περισσότερα σε Σχέση με τα Υλικά Κύματα
Κεφάλαιο 40 Τα Πάντα Γύρω από τα Άτομα
Κεφάλαιο 41 Αγωγή του Ηλεκτρισμού στα Στερεά
Κεφάλαιο 42 Πυρηνική Φυσική
Κεφάλαιο 43 Ενέργεια από τον Πυρήνα
Κεφάλαιο 44 Κουάρκ, Λεπτόνια και η Μεγάλη Έκρηξη
Παραρτήματα
Απαντήσεις
Ευρετήριο