Αναλυτική θεωρία της Φυσικής των ταλαντώσεων και των κυμάτων με μεθοδολογικό τρόπο και πλήθος παραδειγμάτων – εφαρμογών για την ορθή και πλήρη κατανόησή της.

 

170 επιλεγμένα λυμένα θέματα με σαφή και αναλυτική πορεία, με σκοπό να εξοικειώσουν το φοιτητή με το πνεύμα και τις απαιτήσεις των εξετάσεων. 

 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για:

- Φοιτητές Ε.Μ.Π. – Α.Ε.Ι. – Ε.Α.Π.

- Υποψήφιους Κατατακτηρίων Εξετάσεων

- Καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης

- Υποψήφιους Διαγωνισμού Εκπαιδευτικών Α.Σ.Ε.Π.