ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Α' ΤΕΥΧΟΣ
ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ + ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

Εξαντλημένο

Σύμφωνα με την εξεταστέα ύλη 2022-23. Περιέχει πλήρη θεωρία, ερωτήσεις όλων των τύπων, ασκήσεις και προβλήματα (λυμένα και προς λύση), καθώς και θέματα επανάληψης ανά κεφάλαιο. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι απαντήσεις των ερωτήσεων κλειστού τύπου, οι αιτιολογίες των απαντήσεων ανοικτού τύπου και οι λύσεις των Ασκήσεων – Προβλημάτων.