•    Είναι γνωστό ότι η χρήση βοηθημάτων στα μαθήματα που διαγωνίζονται οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα είναι αναγκαία,

•     Με την αλλαγή της ύλης στη Φυσική Γ’ Λυκείου και την προσθήκη των κεφαλαίων του Ηλεκτρο μαγνητισμού και του Εναλλασσόμενου ρεύματος, προ- κειμένου τα βοήθηματά μας στη Φυσική να ανταποκρίνονται στις αλλαγές αυτές εκδίδουμε το βιβλίο αυτό.

•    Θα βρείτε:

α. Πλήρη θεωρία.

β. Απαντημένες ερωτήσεις θεωρίας.

γ. Ερωτήσεις θεωρίας προς απάντηση.

δ. Λυμένες ασκήσεις.

ε. Ασκήσεις για λύση.

Στο τέλος του βιβλίου θα βρείτε συμπληρωματικά θέματα ερωτήσεων ανοι­κτού τύπου, λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι υποψήφιοι στα θέματα αυτά.

•Καταβάλουμε προσπάθεια ώστε μέσα σε περιορισμένο χρόνο να γράψουμε ένα βοήθημα που να είναι παιδαγωγικό, αλλά ταυτόχρονα να έχει και την απα­ραίτητη πληρότητα της ύλης.

•    Οι παρατηρήσεις σας και η κριτική πάνω στο βιβλίο είναι ευπροσδέκτη και ιδιαίτερα χρήσιμη για εμάς.

Οι συγγραφείς

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μαγνητικό πεδίο

•  Το ηλεκτρικό ρεύμα δημιουργεί μαγνητικό πεδίο

Ερωτήσεις με απάντηση………………………………………………………………… 21

Ερωτήσεις προς απάντηση……………………………………………………………… 27

Μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών

•  Μαγνητικό πεδίο γύρω από ευθύγραμμο ρευματοφόρο αγωγό

Ερωτήσεις με απάντηση………………………………………………………………… 32

Ερωτήσεις προς απάντηση……………………………………………………………… 34

Λυμένες ασκήσεις………………………………………………………………………… 40

Ασκήσεις για λύση……………………………………………………………………. ….44

•  Μαγνητικό πεδίο κυκλικού ρευματοφόρου αγωγού

Ερωτήσεις με απάντηση ……………………………………………………………….. 47

Ερωτήσεις προς απάντηση…………………………………………………………….. 50

Λυμένες ασκήσεις………………………………………………………………………… 57

Ασκήσεις για λύση…………………………………………………………………….. …63

•  Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς

Ερωτήσεις με απάντηση……………………………………………. …,…….. 65

Ερωτήσεις προς απάντηση…………………………………………………………….. 69

Λυμένες ασκήσεις……………………………………………………………….. 73

Ασκήσεις για λύση……………………………………………………………………… ..80

•  Δύναμη Laplace

Ερωτήσεις με απάντηση………………………………………………………………… 84

Ερωτήσεις προς απάντηση……………………………………………………………… 90

Λυμένες ασκήσεις………………………………………………………………………… 98

Ασκήσεις για λύση……………………………………………………………………… 103

•  Η ύλη μέσα στο μαγνητικό πεδίο

Ερωτήσεις προς απάντηση……………………………………………………………. 106

Λυμένες ασκήσεις……………………………………………………………………… 111

Ασκήσεις για λύση…………………………….. ……………………………………… 112

•  Ηλεκτρο μαγνητική επαγωγή

® Μαγνητική ροή………………………………………………………………………. 114

•  Ηλεκτρομαγνητική δύναμη από επαγωγή………………………… …………… 117

•  Εξήγηση του φαινομένου της επαγωγής………………………………………… 118

•  Επαγωγικό ρεύμα – επαγωγικό φορτίο…………………………………………… 120

•  Νόμος Neumann……………………………………………………………………….. 124

Ασκήσεις με απάντηση…………………………………………………………… …. 130

Ασκήσεις προς απάντηση ……………………………………………………………. 136

Λυμένες ασκήσεις………………………………………………………………………. 146

Ασκήσεις για λύση……………………………………………………………………… 176

•  Συμπληρωματικές ερωτήσεις ανοικτού τΐίπου………………………………….. 185

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ

•  Εναλλασσόμενη τάση-εναλλασσόμενο ρεύμα

Εναλλασσόμενη τάση………………………………………………………………….. 209

Παραγωγή εναλλασσόμενης τάσης με

στρεφόμενο εναλλασσόμενο ρεύμα…………….. …………………………………. 210

Εναλλασσόμενο ρεύμα……………………………………… ………………………… 212

Ενεργός ένταση – ενεργή τάση …………………….. ……………………………… 213

Ο νόμος Joule – ισχύς ηλεκτρικού ρεύματος……………………………………. ..215

Ερωτήσεις προς απάντηση……………………………………………………………. 216

Λυμένες ασκήσεις………………………………………………………………………. 228

Ασκήσεις για λύση……………………………………………………………………… 238

Απαντήσεις ερωτήσεων-ασκήσεων…………………………………………….. ….247