Γραμμένο από μια ομάδα καταξιωμένων καθηγητών, το βιβλίο έχει γραφτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και των θεμάτων στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

    1206 Θέματα:

 • ♦ καλύπτουν όλη την ύλη της Γ ‘Λυκείου: Ηλεκτρομαγνητισμό, Κρούσεις, Ταλαντώσεις, Ρευστά και Στερεό
  ♦   481 θέματα Α
  397 θέματα Β
  174 θέματα Γ
  154 θέματα Δ
  ♦ είναι επιλεγμένα με κλιμακούμενη δυσκολία.
  ♦ το πλήθος των θεμάτων δίνει την ευκαιρία στο μαθητή και στον καθηγητή για μεγαλύτερη επιλογή και εξάσκηση.
  μέσω των θεμάτων ο μαθητής κατανοεί καλύτερα τις έννοιες της Φυσικής.

Εκεί που δόθηκε περισσότερη έμφαση είναι στο θέμα Β το οποίο έχει ενδιαφέρων λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις τα αντίστοιχα θέματα.