ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
- +
Τελική τιμή: 19,80€
Αρχική τιμή: 22,00€ Έκπτωση -10% (2,20€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,450 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand:

• Κύρια σημεία θεωρίας
• Ανάλυση θεωρίας
• Ερωτήσεις
• Κριτήρια Αξιολόγησης
Περιέχει τις λύσεις των ερωτήσεων και των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ…………………………………………………………………………………………………. 11
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Κεφάλαιο 1. Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο………………………………………………….. 13
1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη…………………………………………………………… 15
2. Το ηλεκτρικό φορτίο………………………………………………………………………………… 20
3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου…………………………………………. 29
4. Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία……………………………………….. 40
5. Νόμος του Κουλόμπ………………………………………………………………………………… 55
6. Το ηλεκτρικό πεδίο………………………………………………………………………………….. 75
Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα……………………………………………………………………… 89
7. Το ηλεκτρικό ρεύμα…………………………………………………………………………………. 91
8. Ηλεκτρικό κύκλωμα………………………………………………………………………………. 102
9. Ηλεκτρικά δίπολα………………………………………………………………………………….. 113
10. Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού…………….. 124
11. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων… 136
Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια……………………………………………………………….. 157
12. Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος…………………………………….. 159
13. Χημικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος………………………………………. 172
14. Μαγνητικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος…………………………………. 175
15. Ηλεκτρική και μηχανική ενέργεια – Βιολογικά αποτελέσματα
του ηλεκτρικού ρεύματος……………………………………………………………………….. 183
16. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος……………………………………………. 187
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ – ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 4. Ταλαντώσεις………………………………………………………………………….. 203
17. Ταλαντώσεις…………………………………………………………………………………………. 205
18. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση……………………………………………… 210
19. Ενέργεια και ταλάντωση…………………………………………………………………………. 217
9
Κεφάλαιο 5. Μηχανικά κύματα………………………………………………………………….. 227
20. Μηχανικά κύματα – Κύμα και ενέργεια…………………………………………………….. 229
21. Χαρακτηριστικά μεγέθη του κύματος………………………………………………………. 235
22. Ήχος – Υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου………………………………………… 243
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΟΠΤΙΚΗ
Κεφάλαιο 6. Φύση και διάδοση του φωτός…………………………………………………. 253
23. Φως: όραση και ενέργεια………………………………………………………………………… 255
24. Διάδοση του φωτός………………………………………………………………………………… 261
Κεφάλαιο 7. Ανάκλαση του φωτός……………………………………………………………… 273
25. Ανάκλαση του φωτός …………………………………………………………………………….. 275
26. Εικόνες σε καθρέφτες: είδωλα ………………………………………………………………… 280
27. Προσδιορισμός ειδώλου σε κοίλους και κυρτούς καθρέφτες ………………………. 287
Κεφάλαιο 8. Διάθλαση του φωτός………………………………………………………………. 299
28. Διάθλαση του φωτός ……………………………………………………………………………… 301
29. Εφαρμογές της διάθλασης του φωτός ……………………………………………………… 309
30. Ανάλυση του φωτός ………………………………………………………………………………. 316
31. Το χρώμα …………………………………………………………………………………………….. 319
Κεφάλαιο 9. Φακοί και οπτικά όργανα ………………………………………………………. 323
32. Συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακοί …………………………………………………….. 325
33. Είδωλα φακών ……………………………………………………………………………………… 329
34. Οπτικά όργανα και το μάτι …………………………………………………………………….. 333
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 – ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ – ΠΥΡΗΝΑΣ
Κεφάλαιο 10. Ο ατομικός πυρήνας …………………………………………………………….. 339
35. Περιγραφή του πυρήνα ………………………………………………………………………….. 341
36. Ραδιενέργεια ………………………………………………………………………………………… 347
37. Βιολογική δράση της ακτινοβολίας …………………………………………………………. 354
Κεφάλαιο 11. Πυρηνικές αντιδράσεις ………………………………………………………… 357
38. Ενέργεια και πυρηνικές αντιδράσεις ……………………………………………………….. 359
39. Πυρηνική σχάση …………………………………………………………………………………… 364
40. Πυρηνική σύντηξη ………………………………………………………………………………… 369
10
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ……………………………………………………………………… 371
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ………………………………………………….. 421
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ……………………………………………………………………………………….. 467