ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΙΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ + ΑΝ Ν. ΤΖΕΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΘΡΑΜΜΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 1922

Εξαντλημένο