ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τ.Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV

Εξαντλημένο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΑΙΟΝ  ΚΕΙΜΕΝΟΝ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ – ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ