ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
- +
Τελική τιμή: 25,00€
Αρχική τιμή: 36,00€ Έκπτωση -31% (11,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Έκδοση

Σχήμα

Μήνας έκδοσης

Κεφ. 1. Εισαγωγικές έννοιες – Ενότητα Α’: Πολυμερισμός
Κεφ. 2. Σταδιακός πολυμερισμός
Κεφ. 3. Αλυσωτός πολυμερισμός
Κεφ. 4. Συμπολυμερισμός
Κεφ. 5. Τεχνικές διεξαγωγής του πολυμερισμού – Ενότητα Β’: Βασικές ιδιότητες – Χαρακτηρισμός πολυμερών
Κεφ. 6. Διαμορφώσεις των μακρομορίων – Κεφ. Διαλύματα πολυμερών
Κεφ. 8. Σκέδαση του φωτός από διαλύματα πολυμερών
Κεφ. 9. Μεταπτώσεις πολυμερών – Ενότητα Γ’: Μηχανικές ιδιότητες
Κεφ. 10. Ελαστικότητα
Κεφ. 11. Ιξωδοελαστηκότητα
Κεφ. 12. Μηχανική αστοχία των πολυμερών
Κεφ. 13. Εισαγωγή στη ρεολογία των πολυμερών – Ενότητα Δ’: Κατεργασία πολυμερών
Κεφ. 14. Εκβολή και ανάμειξη
Κεφ. 15. Διεργασίες μορφοποίησης.