Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί για τους μαθητές που επιθυμούν να έχουν έναν πολύτιμο βοηθό στην επανάληψή τους.

Αποτελείται από 41 διαγωνίσματα, επιπέδου Πανελλαδικών εξετάσεων και κάτι παραπάνω. Αναφέρεται σε όλη την ύλη της Φυσικής προσανατολισμού Γ Λυκείου και είναι χωρισμένο σε ενότητες που προσφέρονται για πλήρη επανάληψη.

Πιο συγκεκριμένα, αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 1.   Ηλεκτρομαγνητισμός, έως και μαγνητικό πεδίο ρευματοφόρων αγωγών (2 διαγωνίσματα)
 2.   Ηλεκτρομαγνητισμός, εναλλασσόμενο ρεύμα (3 διαγωνίσματα)
 3.   Κρούσεις (3 διαγωνίσματα)
 4.   Απλή αρμονική ταλάντωση (3 διαγωνίσματα)
 5.   Κρούσεις, ταλαντώσεις (3 διαγωνίσματα)
 6.   Ηλεκτρομαγνητισμός, εναλλασσόμενο ρεύμα, κρούσεις, ταλαντώσεις (2 διαγωνίσματα)
 7.   Ρευστά (3 διαγωνίσματα)
 8.   Ηλεκτρομαγνητισμός, εναλλασσόμενο ρεύμα, κρούσεις, ταλαντώσεις, ρευστά (2 διαγωνίσματα)
 9.   Μηχανική στερεού σώματος, έως και θεμελιώδη νόμο της στροφικής κίνησης (2 διαγωνίσματα)
 10.   Μηχανική στερεού σώματος (4 διαγωνίσματα)
 11.   Σε όλη την ύλη (14 διαγωνίσματα)