ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
- +
Τελική τιμή: 12,72€
Αρχική τιμή: 15,90€ Έκπτωση -20% (3,18€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Σελίδες

Σχήμα

Έτος έκδοσης

Μήνας έκδοσης

Έκδοση

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με σκοπό να αποτελέσει βοήθημα στους σπουδαστές Ανωτάτων Σχολών. Με πρακτικά παραδείγματα εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές αρχές και έννοιες της Κβαντομηχανικής.
Μετά το πρώτο κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζονται οι απαραίτητες μαθηματικές γνώσεις, παρουσιάζεται η έννοια της κυματοσυνάρτησης και οι ιδιότητές της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε την έννοια του τελεστή και την εφαρμογή του στην Κβαντομηχανική. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γνωρίσουμε την αρχή της αβεβαιότητας (Heisenberg). Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λεπτομερής ανάλυση τους διακριτού φάσματος. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται στοιχειώδης μελέτη προβλημάτων σε περισσότερες από μία διαστάσεις.

1. Οι βασικές έννοιες της κβαντομηχανικής
Το σωματίδιο
Το κύμα
Οι μιγαδικοί αριθμοί
Το σωματίδιο – κύμα. Κυματοσυνάρτηση
Οι διαφορικές εξισώσεις
Οι ορθογώνιες συναρτήσεις
Η κρουστική συνάρτηση
2. Η κυματική εξίσωση Schrodinger
Η εξίσωση Schrodinger, σε μία διάσταση
Ο συντελεστής ανάκλασης και ο συντελεστής μετάδοσης
Προσεγγιστικός τύπος για το συντελεστή μετάδοσης
3. Οι κβαντομηχανικοί τελεστές
Η έννοια του κβαντομηχανικού τελεστή
Οι κβαντομηχανικοί τελεστές
Οι ιδιοτιμές και οι ιδιοσυναρτήσεις ενός τελεστή
Η μέση τιμή
4. Η αρχή της αβεβαιότητας
Η σχέση αβεβαιότητας θέσης-ορμής
5. Το διακριτό φάσμα
Μέτρηση μεγέθους του οποίου ο τελεστής έχει διακριτό φάσμα
Πηγάδι με τοιχώματα απείρου ύψους (ή πηγάδι απείρου βάθους)
Άλλα πηγάδια δυναμικού
Ο αρμονικός ταλαντωτής
Προσεγγιστική μέθοδος υπολογισμού των ιδιοτιμών ενέργειας
Το συνεχές φάσμα
6. Προβλήματα σε περισσότερες διαστάσεις
Η κυματοσυνάρτηση σε περισσότερες διαστάσεις
Η περίπτωση της “σφαιρικής κυματοσυνάρτησης”