ΔΙΟΦΑΝΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Εξαντλημένο