CAMPBELL: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
- +
Τελική τιμή: 21,60€
Αρχική τιμή: 24,00€ Έκπτωση -10% (2,40€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 1,100 kg
Είδος

Έκδοση

Εκδότης

Έτος έκδοσης

ISBN

Μήνας έκδοσης

Σελίδες

Σχήμα

Επιστημονική επιμέλεια

Σπύρος Σφενδουράκης

Μετάφραση

Σπύρος Σφενδουράκης

Κατηγορία: Ετικέτα: Brand: ,

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας, η Οικολογία, προσφέρει μια πλήρη και εύληπτη εισαγωγή στην ομώνυμη επιστήμη. Περιλαμβάνει τα κεφάλαια της Ενότητας 8 από τη 12η έκδοση της Βιολογίας του Campbell, ενός εκ των σημαντικότερων συγγραμμάτων στον τομέα των βιοεπιστημών, και συμπυκνώνει όλες τις βασικές γνώσεις της επιστήμης της Οικολογίας. Χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια, τα οποία είναι οργανωμένα με τέτοιον τρόπο ώστε να απευθύνονται στη νέα φοιτήτρια και στον νέο φοιτητή, ή ακόμα και σε μαθήτριες και μαθητές Λυκείου χωρίς ιδιαίτερη εξοικείωση με σύνθετες έννοιες Βιολογίας. Μέσα από ένα πλούσιο σε πληροφορίες υλικό, επεξηγεί παραστατικά και με πλήθος παραδειγμάτων από επιστημονικές έρευνες όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς για την Οικολογία. Περιλαμβάνει ερωτήματα, ασκήσεις και στοχευμένες περιλήψεις, καθώς και έξοχη εικονογράφηση. Αποτελεί επομένως ένα πολύ χρήσιμο διδακτικό εργαλείο για τα γενικά μαθήματα Οικολογίας, το οποίο καταφέρνει να μυήσει τον αναγνώστη στη συναρπαστική αλλά και τόσο επίκαιρη αυτή επιστήμη.

1. Εισαγωγή στην οικολογία και τη βιόσφαιρα

1.1 Το κλίμα της Γης ποικίλλει ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και τις εποχές, και αλλάζει ταχύτατα
1.2 Η κατανομή των χερσαίων μεγαδιαπλάσεων ρυθμίζεται από το κλίμα και τις διαταραχές
1.3 Οι υδάτινες μεγαδιαπλάσεις είναι ποικίλα και δυναμικά συστήματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της Γης
1.4 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανισμών και περιβάλλοντος περιορίζουν την κατανομή των ειδών
1.5 Η οικολογική αλλαγή και η εξέλιξη επηρεάζουν η μία την άλλη, μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα

2. Πληθυσμιακή οικολογία

2.1 Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν την πληθυσμιακή πυκνότητα, τον διασκορπισμό και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά
2.2 Το εκθετικό μοντέλο περιγράφει την πληθυσμιακή αύξηση σε ένα ιδεατό περιβάλλον χωρίς περιορισμούς
2.3 Το λογιστικό μοντέλο περιγράφει πώς ένας πληθυσμός αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό όσο πλησιάζει τη φέρουσα ικανότητά του
2.4 Τα χαρακτηριστικά των κύκλων ζωής είναι προϊόντα της φυσικής επιλογής
2.5 Πυκνοεξαρτημένοι παράγοντες ρυθμίζουν την πληθυσμιακή αύξηση
2.6 Ο πληθυσμός του ανθρώπου δεν αυξάνεται πλέον εκθετικά, συνεχίζει όμως να αυξάνεται εξαιρετικά γρήγορα

3. Οικολογία βιοκοινοτήτων

3.1 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών μπορούν να ωφελήσουν, να βλάψουν ή να μην επηρεάσουν τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές
3.2 Οι βιολογικές κοινότητες χαρακτηρίζονται από ποικιλότητα και τροφική δομή
3.3 Οι διαταραχές επηρεάζουν την ποικιλότητα και τη σύσταση των ειδών
3.4 Η ποικιλότητα των βιοκοινοτήτων επηρεάζεται από βιογεωγραφικούς παράγοντες
3.5 Οι παθογόνοι παράγοντες αλλάζουν τη δομή των βιοκοινοτήτων σε τοπική όσο και παγκόσμια κλίμακα

4. Οικοσυστήματα και οικολογία αποκατάστασης

4.1  Οι φυσικοί νόμοι καθορίζουν τη ροή της ενέργειας και την ανακύκλωση των χημικών ουσιών στα οικοσυστήματα
4.2  Η ενέργεια και άλλοι περιοριστικοί παράγοντες ελέγχουν την πρωτογενή παραγωγή στα οικοσυστήματα
4.3  Η αποδοτικότητα κατά τη μεταφορά ενέργειας μεταξύ τροφικών επιπέδων είναι συνήθως μόλις 10%
4.4  Βιολογικές και γεωχημικές διεργασίες ανακυκλώνουν τις θρεπτικές ουσίες και το νερό στα οικοσυστήματα
4.5  Οι οικολόγοι αποκατάστασης επαναφέρουν τα υποβαθμισμένα οικοσυστήματα σε πιο φυσική κατάσταση

5. Βιολογία διατήρησης και παγκόσμια αλλαγή

5.1 Οι ανθρώπινες δραστηριότητες απειλούν τη βιοποικιλότητα του πλανήτη
5.2 Η διατήρηση των πληθυσμών εστιάζει στο μέγεθος, στη γενετική ποικιλότητα και στα κρίσιμα ενδιαιτήματά τους
5.3 Η διατήρηση των τοπίων και των περιφερειών συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
5.4 Η Γη αλλάζει ταχύτατα ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων του ανθρώπου
5.5 Η βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων και παράλληλα να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Απαντήσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Επισκόπηση επιστημονικών δεξιοτήτων
ΠΗΓΕΣ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ