Προϊόν καταλόγου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΝΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ | korfiatisbooks.gr
ΜΕΝΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗΦυσική
Τελική τιμή: €13,60
Αρχική τιμή: €17,00 Έκπτωση 20% (€3,40)

Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30 ευρώ και άνω

ISBN2061
ΕκδόσειςΠΑΝΤΙΣΚΟΣ
Έτος έκδοσης2014
Διαστάσεις17Χ24 εκ.
Σελίδες230

Περιγραφή

Η πυρηνική φυσική μελετάει κυρίως τον ατομικό πυρήνα. Από το Δευτέριο έως και το Ουράνιο, υπάρχουν σχεδόν 1700 είδη που απαντώνται φυσικά στη γη. Επιπλέον, ένας μεγάλος αριθμός έχει κατασκευαστεί στο εργαστήριο ή υπάρχει στο εσωτερικό των αστεριών. Η βασική δύναμη που είναι υπεύθυνη για τις πυρηνικές ιδιότητες προέρχε­ται από την ισχυρή αλληλεπίδραση. Ωστόσο, η ασθενής και η ηλεκτρομαγνητική μαζί παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο μέσα στον πυρήνα. Θα μελετήσουμε τόσο τις βασικές ιδιότητες των πυρηνικών συστημάτων όσο και τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τους πυρήνες.

Όσο μικρός κι αν είναι ο πυρήνας, δεν είναι απλός: εκεί μέσα συμβαίνουν φαινόμενα που εκφράζονται με τη λέξη «ραδιενέργεια» που ανακαλύφτηκε πολλά χρόνια πριν από τον ίδιο τον πυρήνα. Η τυχαία ανακάλυψή της το 1896 από τον Antoine Henri Becquerel επέτρεψε το 1898 στους Pierre και Marie Skiodowska-Curie, να κάνουν μια σειρά ανακαλύψεις. Σύντομα θα γίνει δυνατή η μελέτη της δομής του πυρήνα... Αρχίζουν ανιχνεύόντας την παρουσία ενός βαρύ σωματιδίου με θετικό φορτίο, του πρωτονίου (ονομασία που οφείλεται στο λόρδο Rutherford). Ένα πρωτόνιο σχηματίζει μόνο του τον πυρήνα του υδρογόνου, γεγονός που επιτρέπει να υπολογιστεί η μάζα του και το φορτίο του.

Παρατηρούν τότε ότι σε όλους τους πυρήνες, εκτός από αυτό του Υδρογόνου, υπάρ­χουν, όχι μόνον ένας ακέραιος αριθμός πρωτονίων, αλλά και άλλα βαριά σωματίδια, που είναι ουδέτερα. Χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια για να βρεθούν αυτά τα σωματί­δια, που σήμερα είναι γνωστά ως νετρόνια (James Chadwick, 1931). Τα αδέρφια Frederic Jioliot - Curie και Irene Joliot -Curie ανακάλυψαν την τεχνητή ραδιενέργεια. Γνωρίζουμε πως αυτές οι ανακαλύψεις θα μας οδηγήσουν γρήγορα στην απελευθέ­ρωση της ενέργειας του πυρήνα (ή ατομική ενέργεια).

Πρόλογος

Το παρόν βιβλίο περιέχει 9 Κεφάλαια. Το 1° κεφάλαιο διαπραγματεύεται την κατα­νομή ηλεκτρικού φορτίου του πυρήνα, πώς μπορεί να μετρηθεί πειραματικά καθώς και πώς από αυτήν εξάγονται συμπεράσματα για τη δόμηση του πυρήνα από τα συ­στατικά του (νετρόνια και πρωτόνια). Φαίνεται, τελικά, ο πυρήνας να έχει μία σταθε­ρή πυκνότητα ενώ στην επιδερμίδα του φθίνει ομαλά.

Στο 2° Κεφάλαιο μελετάται η ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα, αυτή που είναι υπεύθυ­νη για τη δημιουργία δέσμιων πυρηνικών συστημάτων. Από την παραδοχή ότι ο πυ­ρήνας συμπεριφέρεται ως μία υγρή σταγόνα προκύπτει ένας ημιεμπειρικός τύπος που καθορίζει τη μάζα και την ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα. Στη συνέχεια συζητούνται οι συνθήκες σταθερότητας των πυρήνων.

Το 3° Κεφάλαιο εξηγεί την εκθετική μορφή του νόμου των ραδιενεργών διασπάσεων και μελετάει τους τρόπους που μπορεί να αποδιεγερθεί ένας σταθερός πυρήνας. Τέ­λος, εισάγει τον αναγνώστη στο χρυσό κανόνα του Fermi και στη φυσική ραδιενέρ­γεια.

Το 4° Κεφάλαιο αναφέρει κάποια βασικά πυρηνικά πρότυπα τα οποία ερμηνεύουν τα πειραματικά δεδομένα. Το πυρηνικό δυναμικό είναι πολύπλοκο. Όμως, ξεκινώντας από την παραδοχή ότι το πυρηνικό δυναμικό είναι κεντρικό καταλήγουμε σε ένα θεω­ρητικό μοντέλο όπου λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παραμέτρους, όπως η ί s σύζευξη.

Τα επόμενα τρία κεφάλαια 5° , 6°, 7° μελετάνε τις α, β, γ διασπάσεις αντιστοίχως, και μέσω θεωρητικών συλλογισμών γίνεται η ανεύρεση της πιθανότητας να συμβεί η με­τάβαση αυτή. Γνωρίζοντας την πιθανότητα διάσπασης, υπολογίζεται ο μέσο χρόνος ζωής και ο χρόνος ημιζωής μίας διεγερμένης κατάστασης ενός πυρηνικού συστήματος ή ενός ραδιενεργού ισοτόπου.

Το 8° κεφάλαιο μελετά τον τρόπο δημιουργίας των πυρήνων και κατ' επέκταση όλου του σύμπαντος, ενώ το 9° κεφάλαιο μελετά την αλληλεπίδραση νουκλεονίου - νου­κλεονίου στη δέσμια κατάσταση και εξάγει το πυρηνικό δυναμικό από τις συμμετρίες που υπάρχουν στη φύση. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται πια εμφανές ότι το πυρηνικό δυναμικό είναι αρκετά πολύπλοκο

Περιεχόμενα

Κατανομή ηλεκτρικού φορτίου ά πυρηνικής ύλης

1.1 Εισαγωγή

3

1.2 Ατομικός πυρήνας

3

1.3 Παρατήρηση των πυρήνων

3

1.4 Σκέδαση ηλεκτρονίων από κατανομή φορτίου του πυρήνα

4

1.5 Πειραματικές Μετρήσεις και Υπολογισμοί

5

1.6 Πειραματικά αποτελέσματα

5

1.7 Συμπεράσματα για την κατανομή του ηλεκτρικού φορτίου

6

1.8 Η κατανομή της πυρηνικής ύλης στους πυρήνες

6

1,9 Συμπεράσματα για την κατανομή των νουκλεονίων

8

1.10 Ακτίνα Πυρήνα

9

 
 

 

Κεφάλαιο 2°

Πρότυπο της υγρής σταγόνας- Πυρηνική σταθερότητα

2.1 Πρότυπο της υγρής σταγόνας

13

2.2 Η ακτίνα του πυρήνα

13

2.3 Η μάζα του πυρήνα

13

2.4 Ατομική μάζα

13

2.5 Πλεόνασμα ή έλλειμμα μάζας

14

2.6 Ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα

14

2.7 Νουκλεονική πυκνότητα

15

2.8 Μέτρηση της μάζας ενός πυρήνα

15

2.8 Πειραματικές ενέργειες σύνδεσης

1.9

2.9 Ο ημιεμπειρικός τύπος της ολικής ενέργειας σύνδεσης του πυρήνα

22

2.100 ημιεμπειρικός τύπος της μάζας - Ενέργεια διαχωρισμού

26

2,11 Η διαθέσιμη ενέργεια Q

27

2.12 Πυρηνική Σταθερότητα

31

2.13 Εισαγωγή στη β - διάσπαση

38

2.14 Ενεργειακές συνθήκες β - διάσπασης

39

 

 

Κεφάλαιο

Ραδιενεργές διασπάσεις

3.1 Ραδιενεργές διασπάσεις

| 55

3.2 Πιθανότητα μετάπτωσης λ - χρυσός κανόνας Fermi

[ 78

3.3 Φυσική ραδιενέργεια

1 78

 

 

Πυρηνικά Πρότυπα

4.1 Εισαγωγικές έννοιες

81

4.1.1 Πυρηνικό spin

81

4.1.2 Μαγνητική διπολική ροπή

81

4.1.3 Ομοτιμία

84

4.2 Πυρηνικά πρότυπα μέσου πεδίου και φλοιώδους δομής

84

4.2.1 Μαγικοί αριθμοί - επιλογή δυναμικού

84

4.2.2 Λύνοντας το πρόβλημα με ακτινικό δυναμικό

88

4.2.2.1 Επίλυση ακτινικής εξίσωσης με ακτινικό άπειρό βαθο πηγάδι δυναμικού Fermi

91

4.2.2.3 Εισαγωγή και άλλου όρου στο δυναμικό spin - orbit

96

4.3 Μαγνητική διπολική ροπή ενός πυρήνα

100

4,3.1 Μέτρηση της μαγνητικής διπολικής ροπής ενός πυρήνα

100

4.3.2 Υπολογισμός της μαγνητικής διπολικής ροπής ενός πυρήνα

ΙΟΙ

 

 

Κεφάλαιο 5°

άλφα διάσπαση

5.1 Φαινομενολογία και κινηματική α διάσπασης

113

5.2 Δυναμική της α διάσπασης

117 |

5.3 Πυρηνική Σχάση και σύντηξη

JK36J

 

 

Κεφάλαιο 6°

βήτα διάσπαση

6.1 Εισαγωγή στη β διάσπαση

141

6.2 Ενεργειακές συνθήκες της β - διάσπασης

141

6.2.1 β- διάσπαση

141

6.2.2 β+ διάσπαση

142

6,3 Βασικές διαφορές της β διάσπασης με την α διάσπαση

143

6.4 Δυναμική της β διάσπασης

143

6.4.1 Υπολογισμός χώρου φάσης

144

6.4.2 Εύρεση του στοιχείου πίνακα (Φ. j V ] φ:)

149

6.4.3 Η μάζα του νετρίνου (του ηλεκτρονίου)

152

6.4.4 Ολική σταθερά διάσπασης (διάσπαση Fermi)

153

6.5 Επιτρεπόμενη β διάσπαση

156

6.5.1 Διάσπαση Fermi

156

6.5.2 Διάσπαση Gamow Teller

156

6.5.3 Υπερεπιτρεπόμενη β διάσπαση

157

6.6 Απαγορευμένες διασπάσεις

3 57

 

 

γάμμα διάσπαση

7.1 Ηλεκτρομαγνητικές μεταπτώσεις

169

7.2 Λιεγερμένες καταστάσεις πυρήνων

170

7.3 Θεωρία ηλεκτρομαγνητικών μεταπτώσεων

171

7.4 Εξωτερικό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

172

7.5 Πολυπολική ανάπτυξη του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου

174

7.6 Κανόνες επιλογής

| r-j

7.7 Πρότυπο ανεξάρτητου σωματίου

179

 
 

 

Κεφάλαιο 8°

Πυρηνική αστροφυσική

Is.] Πυρηνογένεση

197

| 8.2 Αρχέγονη Πυρηνογένεση

197

8.3 Βαρυογένεση

199

[ 8.4.Τα πρώτα ] 00 δευτερόλεπτα του Σύμπαντος

199

8.4.1 Μέχρι το 1 δευτερόλεπτο

199

| 8.4.2 Μετά το 1 δευτερόλεπτο

199

1 8.4.3 Τα πρώτα τρία λεπτά

200

| 8,5 Αστρική πυρηνογένεση

201

1 8.6 Δημιουργία των στοιχείων στα αστέρια

2ί)Ρ

1 8.6.1 Από το Υδρογόνο ΙΗ στο Τίλιο 4He

202

| 8.6.2 Αλυσίδα CNO

I 8.6.3 Ηλιακά νετρίνα και το πρόβλημά τους

204

205

8.6.4 Από το Ήλιο (He) στο πυρίτιο (Si)

206

8.6.5 Από το πυρίτιο Si στο σίδηρο Fe

207

8.7 Παραγωγή βαρύτερων στοιχείων

207

8.7.1 S process

208

1 8.7.2 R process

208

 
 

 

Κεφάλαιο 9°

Αλληλεπίδραση δύο νουκλεονίων

9.1 Εισαγωγή

! 2Γ1

9.2 Το Δευτέριο

| 211

9.3 Μελέτη πυρηνικού δυναμικού με κεντρικές δυνάμεις

I 212

9.4 Εξαγωγή της αλληλεπίδρασης Νουκλεονίου - Νουκλεονίου από τις συμμετρίες

 

Βιβλιογραφία

223

Ευρετήριο ορών

229

 

Σχόλια

Περισσότερα βιβλία σχετικά με την επιλογή σας

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30 ευρώ και άνω