ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
- +
Τελική τιμή: 56,00€
Αρχική τιμή: 70,00€ Έκπτωση -20% (14,00€)
Δωρεάν έξοδα αποστολής για αγορές 30,00 και άνω
Βάρος 0,700 kg
Είδος

ISBN

Εκδότης

Έτος έκδοσης

Σελίδες

Έκδοση

Σχήμα

Μήνας έκδοσης

Στα πρώτα κεφάλαια εξετάζεται η δομή των ατόμων των στοιχείων (Ατομική Δομή), η περιοδικότητα των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων (Περιοδικό Σύστημα) και ο τρόπος σχηματισμού των μορίων (Μοριακή Δομή), καθώς και έννοιες όπως ενέργεια ιοντισμού, ηλεκτρονική συγγένεια και ηλεκτραρνητικότητα. Ακολούθως εξετάζονται οι καταστάσεις που εμφανίζονται τα διάφορα υλικά σώματα και δίνεται έμφαση στη δομή και τις ιδιότητες της στερεάς κατάστασης. Το πότε, υπό ποιες συνθήκες, με ποια ταχύτητα, σε ποια έκταση και με ποια πορεία συντελείται μια αντίδραση είναι ερωτήματα με τα οποία ασχολούνται τα επόμενα κεφάλαια, στα οποία εισάγονται οι βασικές έννοιες της Θερμοδυναμικής, της Χημικής Ισορροπίας, της Κινητικής και των Μηχανισμών. Επιπλέον μελετώνται οι οξειδοαναγωγικές ιδιότητες των στοιχείων και χημικών οντοτήτων καθώς και οι εφαρμογές τους.
Οι απαιτούμενες έννοιες δίνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα και σαφήνεια χωρίς όμως να θυσιάζεται η χημική τους ορθότητα και η λογική συνέπεια. Ερωτήσεις όπως “γιατί;” “πως;” “πότε;” διατρέχουν όλη την ύλη, οδηγώντας μεθοδικά στην κατανόηση των εννοιών. Περιλαμβάνονται σχήματα, διαγράμματα, καθώς και πίνακες που θα βοηθήσουν το φοιτητή στην κατανόηση των αρχών χωρίς να απαιτείται στείρα απομνημόνευση. Επιπλέον σε όλα τα κεφάλαια παρατίθενται ερωτήσεις προς απάντηση, λυμένες ασκήσεις και παραδείγματα που θα διευκολύνουν τον αναγνώστη στον τρόπο σκέψης.
Απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές όχι μόνο εκείνων των τμημάτων όπου η Χημεία αποτελεί βασικό αντικείμενο, αλλά και εκείνων στα οποία απαιτούνται βασικές μόνο γνώσεις Χημείας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα
1.2. Η Φύση του Φωτός. Τα Φάσματα των Στοιχείων
Το ατομικό πρότυπο του Bohr
1.3. Κυματομηχανική Θεώρηση
Κυματικές Ιδιότητες της Ύλης
Αρχή της αβεβαιότητας
1.4. Η Εξίσωση Schrodinger
Κβαντικοί αριθμοί – Ατομικά τροχιακά
Περιγραφή των ατομικών κυματοσυναρτήσεων
Τα σχήματα των ατομικών τροχιακών
Κομβικές επιφάνειες
Οι γραφικές παραστάσεις των τροχιακών
1.5. Πολύ ηλεκτρονικά Άτομα
Ενέργεια ατομικών τροχιακών πολυηλεκρονικών ατόμων
Αρχή ανοικοδόμησης (aufban principle)
Κανόνες του Hund
Ηλεκτρονική απεικόνιση των ατόμων
Προάσπιση – Κανόνες του Slater
Οι αποκλίσεις από τον κανόνα (π+Ι) κατά την ηλεκτρονική απεικόνιση των ατόμων των στοιχείων
1.6. Ηλεκτρονική Βάση του Περιοδικού Πίνακα
1.7. Περιοδικότητα των Ιδιοτήτων των Ατόμων
Μεγέθη ατόμων και ιόντων
Ενέργεια ιοντισμού
Ηλεκτρονική συγγένεια
Ηλεκτραρνητικότητα
Μέταλλα – αμμέταλα – ημιμέταλλα
Περίληψη
Πρόσθετη Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις – Προβλήματα
2. ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ
2.1. Θεωρία του Lewis για τον Ομοιοπολικό Δεσμό
Ηλεκτρονικοί τύποι κατά Lewis
2.2. Η Θεωρία του Δεσμού Σθένους
Το μόριο του Η2
Προϋποθέσεις για το σχηματισμό του ομοιοπολικού δεσμού
Υβριδισμός τροχιακών σθένους
2.3. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών
Σχηματισμός μοριακών τροχιακών από ατομικά τροχιακά
Μοριακά τροχιακά ομοπυρηνικών διατομικών μορίων
Μοριακά τροχιακά ετεροπυρηνικών διατομικών μορίων
Μοριακά τροχιακά πολυατομικών μορίων
2.4. Μοριακή Γεωμετρία
Πρόβλεψη της μοριακής γεωμετρίας με τη θεωρία της άπωσης των ζευγών ηλεκτρονίων της στιβάδας σθένους (VSEPR)
Πρόβλεψη μοριακής γεωμετρίας με βάση τη θεωρία του δεσμού σθένους
Θεωρία της ηλεκτρονικής άπωσης του χημικού δεσμού (Linnet-Luder)
Ποιοτική πρόβλεψη της γεωμετρικής δομής των μορίων με βάση τη θεωρία των μοριακών τροχιακών
Περίληψη
Πρόσθετη Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις – Προβλήματα
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
3.1. Αέρια
Ιδανικά αέρια
Πραγματικά αέρια
3.2. Υγρά
Μερικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των υγρών
Εξαερίωση: Τάση Ατμού – Εξάτμιση – Συμπύκνωση – Βρασμός
Διάγραμμα φάσεων
3.3. Στερεή Κατάσταση
Κρυσταλλικά στερεά
Πολυμορφία – Αλλοτροπία – Ισομορφία
Αταξίες ή ατέλειες των κρυστάλλων
3.4. Πλάσμα
3.5. Δυνάμεις στα υγρά και στερεά
Κατηγορίες δυνάμεων
Περίληψη
Πρόσθετη Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις – Προβλήματα
4. ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ – ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
4.1. Χημική Θερμοδυναμική
4.2. Ο Πρώτος Νόμος της Θερμοδυναμικής
4.3. Ενθαλπία. Θερμοχημεία
4.4. Σχέση Ενθαλπίας Αντίδρασης και Ισχύος Χημικών Δεσμών
4.5. Ο Δεύτερος Νόμος της Θερμοδυναμικής. Εντροπία
4.6. Απόλυτη Εντροπία και ο Τρίτος Νόμος της Θερμοδυναμικής
4.7. Ελεύθερη Ενέργεια ή Ελεύθερη Ενέργεια Gibbs
4.8. Πρότυπη Ελεύθερη Ενέργεια Σχηματισμού
4.9. Θερμοδυναμική Σταθερότητα και Ελεύθερη Ενέργεια
Εξάρτηση της ελεύθερης ενέργειας (ΔG) από τη θερμοκρασία
Επίδραση της θερμοκρασίας στο αυθόρμητο μιας αντίδρασης
4.10. Χημική Ισορροπία
4.11. Η Σταθερά Ισορροπίας
4.12. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Σταθερά Ισορροπίας
4.13. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Θέση, Όχι όμως και τη Σταθερά Ισορροπίας
4.14. Ελεύθερη Ενέργεια και Σταθερά Ισορροπίας
4.15. Εξάρτηση της Σταθεράς Ισορροπίας από τη Θερμοκρασία
4.16. Ενέργεια Κρυσταλλικού Πλέγματος – Κύκλοι Born Haber
Περίληψη
Πρόσθετη Βιβλιογραφία
Ερωτήσεις – Προβλήματα
5. ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ – ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ
Γενικά
Ταχύτητα Αντίδρασης
Νόμος Ταχύτητας
Ολοκληρωμένοι Νόμοι Ταχύτητας
Επίδραση της Θερμοκρασίας στην Ταχύτητα των Χημικών Αντιδράσεων. Θεωρίες Συγκρούσεων και Μεταβατικής Κατάστασης
Ο Ρόλος των Καταλυτών βάσει της Μεταβατικής Κατάστασης
Μηχανισμοί Αντιδράσεων
Κατηγορίες Στοιχειωδών Αντιδράσεων
-Είδη Χημικών Αντιδράσεων:
Παράλληλες αντιδράσεις
Διαδοχικές αντιδράσεις
Αλυσωτές αντιδράσεις
Αντίθετες αντιδράσεις
Σχέση Σταθεράς Ισορροπίας Ολικής Αντίδρασης και Σταθερών Ταχύτητας Στοιχειωδών Αντιδράσεων […]
6. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ
7. ΧΗΜΕΙΑ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ
8. ΣΥΜΠΛΟΚΑ
9. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ